fbpx

זכות לעובד - בדיקת תלושי שכר ע"י המומחים לזכויות עובדים

הידעתם? בכל 9 מתוך 10 תלושי שכר יימצאו טעויות המובילות לחוסרים של עשרות אלפי שקלים,
בהתאם לזכויות העובדים המגיעות לכם עפ"י חוק.

אנו מתמחים
בזכויות עובדים

בדיקת התלושים תתבצע בכפוף להסכם העבודה, תלושי השכר ודוחות הפנסיה. תקבלו מאתנו ליווי מקצועי במימוש זכויותיכם כשכירים.

אנו מתמחים
בבדיקת תלושי שכר

צוות המומחים לזכויות עובדים של זכות לעובד כולל: עורכי דין לדיני עבודה, חשבי שכר ורו"ח. המומחים יבצעו בדיקה של זכויותיך אצל המעסיק, בהתאם לדיני העבודה העדכניים כגון: הפרשות פנסיה, תגמולים, פיצויי פיטורין, דמי הבראה, ימי חופשה, שעות נוספות, דמי מחלה וחגים לאורך כל תקופת ההעסקה ועוד.

הכירו את זכות לעובד

נגן וידאו אודות מהו חוזה עבודה?

איך מתבצע התהליך בזכות לעובד?

שלב 1
שלב 2
שלב 3
שלב 4
שלב 5
1
2
3
4
5
זכות לעובד
לתחילת תהליך הבדיקה, איש מקצוע מטעמנו יחזור אלייך ויבצע בדיקת התאמה ראשונית.
זכות לעובד | בדיקת תלושי שכר
קבלת הנתונים ומסמכים רלוונטיים להכנת הדוח כגון: תלושי שכר לכל תקופת הבדיקה, דוח הפקדות מטעם חברת הפנסיה, דוחות נוכחות והסכם עבודה במידה וישנם.
הכנת הדוח תתבצע בהתאמה לתלושי השכר ודוחות פנסיונים ובסנכרון עם יתר הנתונים. צוות המומחים שלנו יבצע בדיקה יסודית של תלושי השכר, כדי לגלות את כל הטעויות בתלושים שלך ולמצות את הזכויות שלך כשכיר.
זכות לעובד | דיני עבודה
לאחר בדיקות יופק לך דוח מפורט אשר נעשה ע"י המומחים של זכות לעובד, שכולל בין היתר בקרה ובדיקה של עורכי דין לדיני עבודה, חשבי שכר ורואה חשבון. הדוח כולל בדיקה מספרית ומילולית ותחשיב כולל של מה שמגיע לך מהמעסיק לביצוע גמר חשבון מלא.
דיני עבודה בישראל
לאחר קבלת הדוח, ניתן להחליט האם לפנות למעסיק באופן עצמאי לקבלת הפרשי השכר או לפתוח בהיליכים משפטיים לקבלת זכויותייך כדין.

לקוחות מספרים

בידקו את זכויותיכם מהיום הראשון לעבודה

למה אתם צריכים מומחים לזכויות עובדים?

כל עובד שכיר בישראל זכאי לקבל מהמעסיק את כל הזכויות הסוציאליות עפ"י חוק. כמו כן, חשוב לדעת שחוזה העסקה לא יכול לפגוע בזכויות המגיעות לו על פי חוק, גם אם העובד מסכים לכך.

המשך קריאה

כך לדוגמא, חל איסור על המעסיק לשלם פחות משכר מינימום או לחייב את העובד לעבוד שעות נוספות מרובות. כאן אנחנו נכנסים לתמונה ומאפשרים לעובדים לקבל את כל המידע בתחום של זכויות עובדים, בכל הקשור לזכויותיכם, ייתכן ואתם לא בקיאים בדיני העבודה על בוריים, וצריכים להסתייע באנשי מקצוע הבקיאים והמעודכנים בזכויות המגן בתחום דיני עבודה.

סגור

זכות לעובד - בדיקת זכויות לשכירים
מדוע לבחור בזכות לעובד? התמחות בזכויות עובדים

מדוע לבחור
בזכות לעובד?

זכות לעובד מספקת עבורכם את השירות המקיף והמקצועי ביותר, המאפשר לכם להבין את כל הטעויות והמחדלים שנעשו בחישוב התלושים במשך השנים מצד המעסיק. זכות לעובד עומדת לצד העובד לאורך כל הדרך, ומספקת ליווי מלא ע"י צוות המומחים לזכויות עובדים עד לסיום תהליך הבדיקה.

 

מה כולל צוות המומחים
של זכות לעובד?

בזכות לעובד עוסקים אנשי מקצוע כגון חשבי שכר, רו"ח ועורך דין המומחה בדיני עבודה, אשר יבחנו את תלוש השכר שלכם, יבדקו חישוב של דמי הבראה, דמי מחלה, שעות נוספות, ההפרשות לפנסיה, וקרן השתלמות במידה ויש, ויבצעו בדיקת תלושי שכר ויציגו דו"ח נתונים מקצועי על מנת לוודא שאתם מקבלים את כלל זכויותיכם עפ"י חוק.

 

נתוני זכויות העובדים
שנבדקו

בואו לבדוק את זכויותיכם
מהיום הראשון לעבודה ועד הפרישה לפנסיה

זכויות עובדים
וקביעת יחסי עובד מעסיק

זכויות עובדים בישראל מעוגנות בחוקי עבודה המיושמים ע"י בית הדין לעבודה ואינה תלויים בהסכמת העובד או המעסיק לגבי התנאים הסוציאליים הבסיסיים שנקבעו בחקיקה ובתקנות. 

דיני עבודה,
מה כוללים?

דיני עבודה בישראל כוללים: חוקי יסוד, חוקי מגן, תקנות,  הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים, וכן הלכות ופסיקה רחבה. 

מערכת החוקים,
מה מטרתה?

מערכת חוקי העבודה נועדה להסדיר את יחסי העבודה בחוק ולמנוע פגיעה בציבור העובדים.

בואו נדבר

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!