זכות לעובד - מיצוי זכויות עובדים

בדיקת תלושי שכר ובדיקת זכויות עובדים הנעשית ע"י עורכי דין לדיני עבודה

ב-8 מתוך 10 תלושי שכר יימצאו סטיות וטעויות בתלושי השכר העלולים להגיע לעשרות אלפי שקלים שמגיעים לכם!
עורכי הדין לדיני עבודה של זכות לעובד בשילוב חשב שכר ורואה חשבון יבצעו בדיקה של כל הזכויות הסוציאליות כגון: תשלום שעות נוספות, דמי הבראה, ימי מחלה, הפרשות לפנסיה ותגמולים במהלך השנים.
הבדיקה תתבצע בשילוב עם ההסכמים הקיימים במקום העבודה ותקבלו מאיתנו ליווי במיצוי זכויותיכם כתוצאה מיחסי עבודה של עובד ומעביד.

בדיקת זכויות עובדים
0
מס' תיקים שנבדקו
0
ממוצע הפרשי זכויות שנמצאו בדוחות הבדיקה

מהעבודה הראשונה ועד הפרישה לפנסיה: הכירו את זכויותיכם כעובדים

זכויות עובדים וקביעת יחסי עובד-מעסיק במדינת ישראל היא קביעה משפטית שנבחנת פסיקות בית הדין לעבודה.
דיני עבודה הכוללים: חוקי יסוד, חוקי מגן, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה, הסכמים אישיים, ועוד תקנות וכללים שונים. מערכת הזכויות נועדה להסדיר את יחסי העבודה ולמנוע פגיעה בעובדים.

זכויות עובדים

הכירו את זכות לעובד

לקוחות מספרים..

סרגיי פיליפוב
קרא עוד
אני רוצה להודות על הזכות שזכיתי להכיר את חן האלופה! ועו"ד רמי מזכות לעובד. אשר נתנו שירות מהיר, מסור, יוצא דופן והכי חשוב אמין! אין ספק שבלעדיכם לא הייתי מקבל את כל הזכויות המגיעות לי! תודה רבה!💎😁‏

עיקרי זכויות העובדים הבסיסיות בישראל

שכר מינימום
שכר המינימום העדכני הינו 5,300 ש"ח לחודש, 212 ש"ח שכר יומי או 29.12 ש"ח לשעה בהיקף משרה של 182 שעות בחודש. השכר לשעה בהיקף של 186 שעות עומד על 28.49 ש"ח.
הסכם עבודה
חוזה העסקה חייב להימסר לעובד כ-30 יום מיום תחילת העסקתו, החוזה יכלול תאריך תחילת העבודה, תיאור תפקידו, שעות העבודה והשכר ופירוט של כל התנאים הסוציאליים.
הפסקות
עובד זכאי להפסקה ומנוחה של 45 דקות ביום עבודה של 8 שעות. זמן ההפסקה לא נכלל בשעות העבודה, והעובד לא חייב לשהות במקום העבודה בזמן ההפסקה.
ימי חופשה
כל עובד זכאי ליום חופש אחד בחודש עפ"י חוק. מהשנה הראשונה ועד החמישית - זכאי העובד ל-12 ימי חופשה בשנה. החל מהשנה חמישית זה עולה בהדרגה.
דמי הבראה
כל עובד שמשלים שנת עבודה במקום העבודה, זכאי לדמי הבראה בשווי של 378 ש"ח ליום, עובד שמשלים שנה ראשונה זכאי ל-5 ימי הבראה.
מועד תשלום השכר
המועד האחרון לתשלום השכר הוא ה-9 לחודש ולא יאוחר מזה. במידה והשכר ישולם לאחר ה-9 לחודש, העובד יהיה זכאי לפיצויים בגין הלנת שכר.
החזר הוצאות נסיעה
כל עובד המתגורר לפחות 500 מטר ממקום העבודה, זכאי להחזר נסיעות. יש להכפיל את מספר ימי העבודה בפועל של העובד, בעלות הנסיעות היומית מביתו ועד למקום העבודה.
תשלום שעות נוספות
בשבוע עבודה רגיל לא אמורים לעבוד מעבר ל-43 שעות שבועיות וכל שעה מעבר לכך תיחשב כשעה נוספת. במקום עבודה של 5 ימי עבודה, עובד יעבוד עד 9 שעות ביום.
ימי מחלה
העובד זכאי לימי מחלה עפ"י הוותק במקום העבודה, בכל חודש מצטברים 1.5 ימי מחלה ובסה"כ 18 ימי מחלה בשנה. הזכאות לדמי מחלה היא מיום המחלה השני.
הודעה מוקדמת
העובד זכאי לקבל הודעה מוקדמת בכתב ומראש בגין פיטורים. זמן ההודעה תלוי בוותק העובד ואם הוא עובד במשרה שעתית או גלובלית.
איסור התעמרות בעבודה
אסור למעסיק להתעמר בעובד, כלומר אסור לו להתנהג לעובד באופן משפיל, פוגעני ומטריד בצורה שחוזרת על עצמה. עובד יכול להיות זכאי לפיצוי עוגמת נפש בגין התעמרות.
הפרשות לפנסיה
עובד זכאי להפרשות לקרן הפנסיה/ ביטוח מנהלים בתום חצי שנה מתחילת העסקתו במקום העבודה של תגמולים ופיצויים לפי אחוזים שנקבעו עפ"י חוק.