fbpx

מה כוללות זכויות עובדים בישראל?

במדינת ישראל מגיעות לעובדים זכויות שונות אשר נועדו להגן על הבריאות והכבוד של העובדים.
כאשר יש חשש לפגיעה באחת הזכויות- רשאים העובדים לפנות לבית דין לעבודה.
עובדים רבים בישראל אינם מכירים את הזכויות ולכן המאמר הבא מיועד עבורם.


רגע לפני פירוט הזכויות, מהן זכויות עובדים בישראל?

בישראל, זכויות העובד קשורות לתחומים שונים החל מרגע בו הגיעו העובד לראיון עבודה
ועד לתום תקופת העסקה בשל פיטורין או התפטרות מצידו.
נוסף על זאת, הזכויות קשורות גם לתחומים שונים כמו שכר העובד, חופשות, ימי מחלה ותנאי העסקה.

זכויות העובדים הן שם כולל לחקיקה שהמטרה שלה היא לשפר את הזכויות של העובד
במקום העבודה ולמנוע מהמעסיקים את האפשרות להפוך את היחסים ביניהם ליחסי ניצול.
הזכויות למשל כוללות הגבלה של שעות העבודה וכן את החובה של המעסיקים לשלם
תמורת שעות העבודה שהשקיע העובד במסגרת עבודתו.
נוסף על כך, הזכויות כוללות גם את הזכות לבטחון – המעסיקים מתחייבים לשמור על הבטיחות של העובד במהלך העבודה.


זכויות עובדים בישראל – מהם תנאי העסקה?

כל העובדים זכאים להודעה בדבר תנאי העסקה שלהם אשר יפורטו במסגרת חוזה עבודה מרגע העבודה ועד לסיומה.
במקרים בהם לא נמסרת הודעה לעובדים מטעם המעסיקים, הרי חובת ההוכחה חלה על המעסיקים.


תלוש שכר של העובדים

המעסיקים חייבים למסור לעובדים תלוש שכר מדי חודש המפרט את כל תנאי השכר התגמולים והניכויים של העובדים.
במקרים בהם המעסיקים לא מוסרים את תלוש השכר, הרי בית הדין לעבודה רשאי לפסוק לטובת העובדים פיצויים.
נדגיש כי אי תשלום נחשב הלנת שכר ועשוי להוביל לקנסות.


גובה שכר

זאת ועוד, עובד מבוגר למעלה מגיל 18 זכאי לקבל את שכר המינימום הקבוע בחוק או שכר גבוה ממנו.
אי תשלום נחשב להלנת שכר ועשוי להוביל לקבלת קנסות.


מה לגבי שעות נוספות?

מספר שעות העבודה מוגדר בחוק ובהתאם לגודל המשרה של העובדים.
נוסף על כך, עובדים רשאים לקבל יום מנוחה שבועי, ובמידה והעובדים נדרשים לעבוד ביום המנוחה,
הרי המעסיקים חייבים לשלם על כך שעות נוספות.
אי תשלום עבור שעות נוספות עשוי להוביל לקבלת קנסות מצידם של המעסיקים ולכן עליהם להביא זאת בחשבון.

מה כוללות זכויות עובדים בישראל?

חופשה שנתית

מדי חודש העובדים צוברים ימי חופשה בהתאם לוותק במקום העבודה.
פדיון הימים מעניק לעובדים שכר עבודה רגיל, והעובדים רשאים לנצל את הימים במסגרת חופשה שנתית.


קבלת דמי הבראה

החל משנת העסקה, העובדים רשאים לקבל דמי הבראה העומדים על סכום של 378 ליום.
ככל שהעובדים צוברים יותר ימי עבודה, כך הם זכאים לקבל ימי הבראה.


דמי מחלה

מדי חודש צוברים העובדים 1.5 ימי מחלה, אותם הם רשאים לצבור עד 90 יום,
כאשר עבור היום הראשון הם לא מקבלים תשלום אלא עבור היום השני והשלישי.
החל מיום המחלה הרביעי העובדים מקבלים תשלום מלא.


הפרשות לקרן פנסיה

העובדים זכאים להפרשות לתגמולים ודמי פיצויים לקרן פנסיה בהתאם לחוק החל מתחילת יחסי העבודה
או לאחר תקופה של חצי שנה במקום העבודה, במידה ולא הייתה להם קופת פנסיה פעילה במועד תחילת יחסי העבודה.

רגע לפני סיום

עובדים זכאים לזכויות במסגרת עבודתם וחשוב ביותר להכיר את הזכויות השונות.
במידה ואתם חשים כי יש אכיפה של אחת הזכויות,
הרי חשוב ביותר להתייעץ עם גורמים מקצועיים אשר יבחנו את המקרה
ויעמדו לשירותכם על מנת להוביל אתכם לתוצאה הרצויה- קבלת הזכויות במקום העבודה.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!