fbpx

כל מה שצריך לדעת על ימי חופשה לעובד

עובד יכול לצאת לחופשה שנתית בתשלום בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה שלו.
המעסיק יכול לבחור מתי העובד ינצל את ימי החופש ולקבוע ימים בהם העובד יוצא לחופשה מרוכזת.
המעסיק אינו רשאי לדרוש מהעובד לצאת לחופשה שנתית על חשבון ימי חופשה שטרם צבר.
במידה ואתם רוצים לוודא את הנושא, הרי צוות המומחים שלנו נכנס לתמונה ויסייע לכם לבדוק,
האם קיבלתם את ימי החופש המגיעים לכם לפי החוק.

ימי חופשה לעובד – מה מגיע לי?

ימי חופשה לעובד נחשבים לזכות הניתנת לעובד לפי החוק.
הזכות לחופשה נחשבת לזכות בסיסית המעוגנת בחוק וניתנת לכלל העובדים במשק.
זאת במסגרת החובה אשר חלה על המעביד להעניק לעובדים תנאי עבודה מינימאליים.
כל מה שקשור לכמות ימי החופשה ומסוכם מראש בין המעסיק לעובד, אמור להיות רשום בחוזה העבודה של העובד.

צבירת ימי חופשה לעובד

כל עובד במשק זכאי לצבירת ימי חופש בהתאם לחוק
ויש להביא בחשבון פרמטרים שונים:

וותק.
היקף העסקה.
מתכונת העסקה .

במידה ויש פערים בנושא צבירת ימי חופש, הרי חשוב ביותר לפנות לגורמים מוסמכים בתחום.
עובד אשר בוחר לא לממש את ימי החופש שלו בהתאם לחוק חופשה שנתית,
לא יוכל לצבור את ימי החופשה משנה לשנה,
זאת למעט הסכמה של המעסיק שהעובד ינצל 7 ימי חופש, ואת היתר יצרף לחופשה שינצל בשנתיים הבאות בתקופת העסקה שלו.

מהו פדיון ימי חופשה?

פדיון ימי חופשה זהו תשלום אשר ניתן לעובד בסיום יחסי העבודה עבור ימי חופשה שלא ניצל במסגרת עבודתו.
העובד זכאי לפדות את הימים שנצברו במהלך השנה הקלנדרית, בה סיים את עבודתו.
עוד נציין כי הזכות צריכה להינתן בצורה אוטומטית על ידי המעסיק,
וכי מועד התשלום של פדיון החופשה נקבע בהתאם לכללי על פי הם נקבע תשלום מועד שכר.

מה שצריך לדעת על ימי חופשה לעובד

מה קובע החוק לגבי ימי חופש?

על העובדים להיות מודעים לגבי ימי החופש שלהם וכעת נפרט:

זכאות לחופשה שנתית
כל עובד זכאי לחופשה שנתית כבר מתחילת העבודה.
צבירת ימי חופשה מתחילה החל מהיום הראשון לעבודה.
למעט מקרים חריגים, החופשה תינתן בחודש האחרון של שנת העבודה, בתיאום עם המעסיק.

ניהול צבירת ימי חופשה
על המעסיק לנהל רישום מסודר של מועד ניצול ימי החופשה.
ההמלצה היא לנהל טבלאות אקסל לטובת הסדר הטוב, וכן כדאי להכין טופס יציאה לחופשה,
בצורה מסודרת ולאפשר לכל עובד, למלא את הטופס בצורה מסודרת.

אורך החופשה
ישנם מספר פרמטרים המשפיעים על אורך החופשה:
1. ימי עבודה בשבוע.
2. כמות ימי העבודה בשבוע.

תאריך תחילת החופש
נציין כי תאריך תחילת החופשה יקבע כ-14 ימים מראש.

איסור על עבודה במקום אחר
במסגרת החופשה, העובד לא יכול לעבוד במקום עבודה אחר, אלא הוא מחויב לחזור למקום העבודה שלו.

עבודה בחגים
נוסף על ימי החופש, זכותם של העובדים לא להגיע לעבודה בשבתות ובחגים.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!