fbpx

דיני עבודה בישראל

דיני העבודה הם תחום משפטי בסיסי הנוגע לכלל הציבור והמסדיר את היחסים בין מעסיקים לעובדים ושורה של זכויות סוציאליות המתחייבות מתוקף מערכת היחסים הזו. התחום מאגד מגוון רחב של נושאים, החל משיטות עבודה, בטיחות במקום העבודה, תנאי העסקה, שכר, שילוב מקצועי לבעלי מוגבלויות, הגנה על זכויות נשים ועוד, משלב הזימון לראיון העבודה ועד לשלב הפרישה לפנסיה.

דיני עבודה

דיני עבודה הם ענף משפטי, במסגרתו מוגדרות זכויות עובדים,
המתייחסות ליחסי-עובד מעסיק תוך שימת דגש על זכויות וחובות.
מטרתם של דיני העבודה היא להגן על העובדים
 ולדאוג לבסס שוק עבודה הוגן ותחרותי ככל האפשר.

דיני עבודה מתייחסים למגוון נושאים – ביניהם: שכר הוגן, התעמרות במקום העבודה,
הגנה על זכויות העובדים, מניעת הטרדה מינית ועוד.
החוקים והתקנות של דיני העבודה קובעים את תנאי העבודה הבסיסיים בשוק העבודה במשק, זכויות עובדים ואת התהליכים המשפטיים הקשורים לעבודה.

לפניכם מספר סוגיות אותן מכסים דיני עבודה, וגם פתרונות כיצד להתמודד עמן.
הבנת המרכיבים העיקריים של דיני העבודה חיונית
 הן למעסיקים והן לעובדים כדי להבטיח שזכויותיהם מוגנות באופן הדדי. 
כעת נסכם כמה מהמרכיבים המרכזיים של דיני עבודה,
לרבות חוק שכר מינימום, תקנות בטיחות במקום העבודה,
חוקים נגד אפליה, הסכמים קיבוציים, צווי הרחבה וכיו"ב.

במה עוסקים דיני עבודה?

דיני העבודה עוסקים ביחסים בין מעסיקים לעובדים. הם מכסים מגוון רחב של נושאים, החל מחוקי שכר מינימום ועד תקנות בטיחות במקום העבודה.

דיני העבודה כוללים גם כללים המסדירים את תהליך הגיוס וההשמה, תשלום שעות נוספות, סיום עבודה שלא כדין, מניעת אפליה במקום העבודה,
 תגמול הולם וייצוג באיגודי עובדים. 

דיני עבודה לעובדים שכירים

חוקי העבודה חיוניים להגנה על זכויות העובדים

חוקי העבודה מתפתחים כל הזמן על מנת לעמוד בקצב הזמנים המשתנים. המשמעות היא שעובדים צריכים להיות מודעים לזכויות ולהגנות שהחוקים הללו מספקים על מנת להבטיח שהם זוכים ליחס הוגן במקום העבודה.

חוקי העבודה חיוניים להגנה על זכויות העובדים. הם מספקים מסגרת לשכר הוגן ושוויוני, תנאי עבודה בטוחים והגנות אחרות המבטיחות יחס של עובדים בכבוד ובכבוד. חוקי העבודה מספקים גם הגנה מפני אפליה על רקע מגדר, גזע, דת או מוגבלות.

כיצד דיני עבודה מגינים על העובדים?

חוקי העבודה והתעסוקה נועדו להגן על עובדים מפני ניצול, שכר לא הוגן ותנאי עבודה לא בטוחים. חוקים אלו מספקים מסגרת לאופן שבו על מעסיקים להתייחס לעובדיהם, לרבות דרישות שכר מינימום, כללי תשלום שעות נוספות, מדיניות נגד אפליה ותקנות אחרות.

על ידי הבטחת המעסיקים לציית לחוקים אלה, העובדים יכולים להרגיש בטוחים בידיעה שזכויותיהם מכובדות והם יזכו ליחס הוגן במקום העבודה.

כיצד מעסיקים מבטיחים עמידה בחוקי העבודה והתעסוקה?

מעסיקים צריכים להבטיח ציות לחוקי העבודה והתעסוקה על מנת להגן על עובדיהם ועל העסק שלהם. הדבר כרוך בהבנת חוקי העבודה והתעסוקה השונים החלים בתחום השיפוט שלהם, כמו גם יישום מדיניות ונהלים התואמים את החוקים הללו.

מעסיקים חייבים גם לוודא שהם מעודכנים בכל שינוי בחוק, ולהיעזר בייעוץ משפטי בעת הצורך כדי שיוכלו לוודא שהמדיניות שלהם תישאר תואמת.

בנוסף, מעסיקים צריכים לספק הכשרה לצוותיהם על חוקי העבודה והתעסוקה הרלוונטיים, כדי שיבינו את זכויותיהם וחובותיהם. על ידי נקיטת צעדים אלה, מעסיקים יכולים לסייע להבטיח עמידה בחוקי העבודה והתעסוקה.

דיני עבודה בישראל - זכות לעובד

מה ההשלכות של הפרת דיני עבודה?

חוקי עבודה קיימים כדי להבטיח שעובדים זוכים ליחס הוגן וכי זכויותיהם מכובדות. כאשר חוקים אלו מופרים, עלולות להיות לכך השלכות חמורות הן למעסיק והן לעובד. המעסיק עלול לעמוד בפני קנסות כספיים, תביעה משפטית ומוניטין פגום.

עובדים עלולים לסבול משכר מופחת, מתנאי עבודה לא בטוחים, או אפילו הפסקת עבודה. על המעסיקים להיות מודעים לחובותיהם על פי דיני העבודה ולנקוט בצעדים כדי להבטיח עמידה בדרישות החוק והפסיקה. להפרת חוקי העבודה יכולים להיות השלכות חמורות הן למעסיקים והן לעובדים. ההשלכות עשויות להתבטא בעיצומים כספיים, קנסות מנהליים, הליכים משפטיים ואף הגשת כתבי אישום פליליים.

עובדים עלולים לסבול מפגיעה שכר ובקצבת הפנסיה, מתנאי עבודה לא בטוחים, תאונות עבודה, מחלות מקצוע, אפליה או ניצול.

מעסיקים שייפרו את חוקי העבודה עלולים להיות חשופים לתביעות, לקנסות, אישומים פליליים, ואפילו מאסר במקרים מסוימים. יתרה מכך, עסקים שיימצאו אשמים בהפרת חוקי העבודה עלולים לעמוד בפני תביעות אזרחיות מצד עובדים או מהממשלה. גם נזקי יחסי הציבור הנגרמים מהפרות עלולים להיות משמעותיים.

במידה ועובד חושש שהוא לא מקבל את הזכויות המגיעות לו עפ"י חוק,
הוא יכול לפנות אלינו בבקשה  לעריכת בדיקת תלוש שכר מקצועית דרכנו. הבדיקה נעשית ע"י עו"ד בדיני עבודה בשילוב בודקי וחשבי שכר בתחום העיסוק הרלוונטי לצורך הבדיקה ולמיצוי מקסימלי של הזכויות, שיכולה להחזיר אל העובד מהמעסיק עשרות אלפי שקלים בגין טעויות והפרות שהעובד לא ידע על קיומן ולעיתים קרובות גם המעסיק.

13.ADOPTION

חוק הודעה לעובד

החל משנת 2002 נחקק חוק במסגרתו על המעביד למסור הודעה לעובדים הכוללת את פירוט הזכויות שלהם לא יאוחר מתקופה של 30 יום מהקבלה לעבודה.

08.SAVINGS$

חוק שכר המינימום

הזכות לקבלת שכר מינימום נמצאת בבסיס מנגנון ההגנה על זכויות העובדים. בהתאם לחוק, עובד יהא זכאי לקבלת שכר שלא יפחת משכר המינימום בהתאם לקבוע בחוק.

11.VOLUNTEER$

גמול שעות נוספות

לפי חוק שעות העבודה והמנוחה גמול שעות נוספות  הוא 125% לשעתיים הראשונות העולות על תקן משרה מלאה  ו150% עבור השעה השלישית ואילך הן ברמה היומית והן במסגרת עבודה שבועית.

14.COMMUTER

החזר נסיעות

דמי הנסיעות משמעותם השתתפות המעביד בהוצאות הנסיעה לעבודה וממנה.

01.MEDICAL

תשלום ימי מחלה

עובד זכאי ל-18 ימי מחלה בשנה למשרה מלאה, 1.5 ימים בחודש עבודה מלא.

17.HOLIDAYS

תשלום שכר עבור ימי חג

הזכות לתשלום עבור ימי שכר קבועה בחוק שעות העבודה והמנוחה וקובעת כי עובד בשכר חודשי יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג.

זכות לחופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בהתאם לוותק במקום העבודה ולמספר ימי העבודה אותם עבד במהלך החודש.

04.SPENDING

פיצויי פיטורים

עובד אשר פוטר ממקום העבודה יהיה זכאי לפיצויי פיטורין לפי החוק. הפיצויים נקבעים לפי וותק העובד ונסיבות סיום יחסי העבודה. 

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם נושא מרכזי בתחום העבודה.
פיטורים מתרחשים כאשר עובד או עובדת מפוטרים ממקום העבודה על ידי מעסיקם, בצורה כזו או אחרת, לעיתים ללא כל הכנה מראש וללא שיחת שימוע, מה שמותיר אותם ללא יכולת השתכרות בטווח המיידי.

החוק הישראלי כולל תקנות שהותקנו בדבר מתן וחישוב פיצוייה פיטורים, שמטרתן להגן על זכויות העובד ולהעניק לו מענה כלכלי לאחר הפיטורין וסעד בעקבות ניתוק יחסי העבודה באופן חד צדדי וביוזמת הצד החזק ביחסי הגומלין האלו.

לפי החוק הישראלי, מעסיק שפיטר עובד מחויב לשלם לו פיצויים לפי הוותק שלו במקום העבודה,
העולה על 12 חודשים או סמוך להם.
עובד שעבד מעל שנה במקום עבודה זכאי לפיצויים
 בגובה של שכר חודשי אחד על כל שנת עבודה.

הלנת שכר

הלנת שכר מתרחשת כאשר המעביד לא משלם לעובד את השכר המגיע לו על פי ההסכם ביניהם, או על פי החוק הדורש תשלום שלא יאוחר מה-9 לחודש העוקב לחודש לגביו השכר משולם.

הזכויות של העובד במקרה של הלנת שכר, מתקשרות לחוק הגנת השכר (התשי"ח-1958), חוק שכר המינימום וחוק שעות העבודה והמנוחה המגדירים את תנאי השכר המינימליים, את אופן ביצוע תשלום השכר, שעות העבודה על פיהן יחושבו השכר והזכויות הסוציאליות ויתר הכללים בהן מעסיק נדרש לעמוד.

כאשר עובד מוצא עצמו נפגע מהתנהלות המעסיק המהווה הלנת שכר, הוא זכאי לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה ולבקש את השכר המגיע לו, כולל פיצויים נוספים כמו ריבית על ההלנה.

מניעת הטרדה מינית במקום העבודה

אי מניעת הטרדה מינית במקום העבודה הינה פתח לתביעות מצד העובדים ואכיפה מצד הרשות האמונה על אכיפת דיני העבודה, על המעסיק לתלות במקום בולט תקנון למניעת הטרדה מינית.

הטרדה מינית במקום העבודה עשויה להתבצע באמצעות התבטאות בעלת משמעות מינית, נגיעות לא רצויות, הערות ועוד. דיני העבודה מגנים על עובדים מפני הטרדה מינית ומחייבים את בעלי העסק או החברה ליצור סביבת עבודה סטרילית ונקייה מהטרדות מיניות.

 במקרה של הטרדה מינית, על העובד לפנות למעסיק, או לממונה על הטרדות מיניות בחברה שמטפלת בנושא. כמו כן, העובד או העובדת שהוטרדו רשאים כמובן גם להגיש תלונה במשטרה אודות המטריד.

התעמרות של מעסיק במקום העבודה

התעמרות של מעסיק במקום עבודה היא עבירה המתקיימת כאשר מעסיק מתנהג באופן מבזה ומשפיל כלפי עובד במקום העבודה. דוגמאות שכיחות להתעמרות במקום העבודה כוללות תקיפה פיזית או אלימות מילולית, תאונות עבודה כתוצאה מהתנהגות לא אחראית של המעסיק ועוד.

אם אתם חשים כי אתם קורבן להתעמרות במקום העבודה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין שיסביר לכם על אודות האפשרויות המשפטיות הקיימות במקרים אלו.
ייתכן מאוד שניתן לקבוע התפטרות בדין פיטורים במקרים מסוימים.

אי תשלום שעות נוספות

עובדים זכאים לקבלת שכר נוסף על שעות נוספות מעבר לשעות העבודה הרגילות. אולם, יש מקרים בהם מעסיקים אינם משלמים את השכר הנוסף כראוי ולכן, חוקי העבודה מגנים על הזכויות של העובדים שלא קיבלו על השכר המגיע להם,
תוך ציון הדרכים המדויקות לחישוב התשלום עבור אותן שעות נוספות באופן יומי ושבועי.

 כמו כן, אם גיליתם שלא תוגמלתם כראוי על עבודה בשעות נוספות, מומלץ לפנות לממונה עליכם, לחשב השכר או לכל גורם אחר המתעסק במשכורות במקום העבודה שלכם. אך אם המקרה לא מטופל על ידם כמו שצריך, עומדת בפניכם הזכות להגיש תלונה למשרד העבודה בנושא.

אם אתם חשים כי אתם קורבן להתעמרות במקום העבודה, מומלץ להיוועץ עם עורך דין שיסביר לכם על אודות האפשרויות המשפטיות הקיימות במקרים אלו.

פיטורים בגין היריון

פיטורים מחמת ההיריון מתרחשים כאשר עובדת מפוטרת בשל היריון בלבד. החוק הישראלי רואה בחומרה רבה פיטורים בשל סיבה וזו, ומגן על עובדות בהיריון.
קיימת פסיקה ענפה בהן עובדות בהריון תבעו את המעסיק וקיבלו פיצוי כספי גבוה. אם פוטרת בהריון, מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני עבודה – הוא יעניק לך ייעוץ משפטי, יבדוק האם יש עילה לתביעה, ויגיש תביעה במידה וכן.

שאלות ותשובות בנושא דיני עבודה

דיני העבודה כוללים את זכויות העובד, הם מאגדים כל החוקים, התקנות וההסדרים בין העובד למעסיק מבחינה משפטית.

מטרתם היא לשמור על הרווחה של העובד במקום העבודה, הם נועדו כדי למנוע ניצול של העובד ולהגן על העובדים החלשים.

כן, דיני העבודה מחייבים את המעסיק ואין לו אפשרות להתעלם מהם, בנוסף, אין אפשרות גם שהעובד יוותר על זכויותיו עבור תמורה כלשהי כי זאת עבירה על החוק.

ישנה יחידת אכיפה של משרד העבודה שאוכפת את חוקי העבודה באמצעות קנסות וניתן להגיש תלונה על מעסיק באופן מקוון, במוקד הטלפוני, דרך המייל, פקס או בדואר.

שכר מינימום לעובד, הטרדה מינית במקום העבודה, הפסקות בעבודה, היריון וחזרה של העובדת לאחר חופשת לידה, אפליה ובטיחות במקום העבודה.

עורך דין לדיני עבודה
עורך דין לדיני עבודה

עורך דין המתמחה בדיני עבודה מסייע לעובדים להגן על זכויותיהם ונלחם על כך שהם יקבלו את הזכויות המגיעות להם. הוא יידע לזהות טעויות בתלוש השכר

קרא עוד »
מהי הרעת תנאים?
מהי הרעת תנאים?

במידה ואתם חשים כי המעסיק שינה לרעה את תנאי העבודה שלכם, הרי ייתכן ואתם חווים הרעת תנאים בעבודה – כל הפרטים במאמר לפניכם. מה זה

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!