fbpx

צו הרחבה בענף השמירה

שוק האבטחה העולמי צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי הדבר משקף עלייה בביקוש לפתרונות אבטחה, מה שצפוי להוביל לשינוי בתנאי העסקה לעובדים עם צו הרחבה בענף השמירה.

מה כולל צו הרחבה לעובדים בענף השמירה?

הוראות צו הרחבה לגבי ענף השמירה

צו הרחבה לעובדי קבלן בענף השמירה

הוראות צו הרחבה חדשות מרחיבות את ההוראות של ההסכם הקיבוצי בענף השמירה. ההסכם הקיבוצי נחתם בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה לבין הסתדרות העובדים. מטרת צו ההרחבה הוא לעדכן את תנאי העסקה של עובדי השמירה והאבטחה.

ענף השמירה והאבטחה כולל בתוכו את התפקידים הבאים:
1. מאבטח בסיסי
2. בודק בטחוני
3. סדרן באירועי תרבות וספורט
4. מאבטח בכיר

אילו הוראות הורחבו במסגרת צו ההרחבה בענף השמירה?

במסגרת צו הרחבה הורחבו הוראות וכעת נפרט:

שינוי השכר הענפי המינימלי

לפי הוראות צו ההרחבה החדש, השכר יעלה ב10% מעל שכר המינימום כפי שיתעדכן.
לפיכך, מחודש ספטמבר 2022 עובד שעתי בענף השמירה זכאי לתעריף מינימלי בסך 32.03 ש"ח, ואילו עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי לשכר של 5,830 ומעלה.
זאת ועוד, עובד אשר סיים קורס הכשרה יהיה זכאי לקבלת שכר מינימלי, בהתאם לסוג ההכשרה אשר עבר.

עדכון סכום שי לחג

גובה שי לחג העדכני לראש השנה ופסח לעובדים בתחום השמירה עודכן לסכום של 250 ש"ח ברוטו עבור כל אחד מהחגים.
עוד נציין כי החל מחודש ינואר 2022 תעריף שי לחג עודכן לסכום
של 300 ש"ח לכל אחד מהחגים.
העדכונים רלוונטיים למזמיני שירותים העובדים עם המגזר הפרטי.

ביצוע הפקדות לקרן השתלמות

לפי צו ההרחבה החדש, ההפקדות בגין קרן השתלמות מבוצעות עבור עובדים בתחום השמירה, ומבוצעות על בסיס שכר מינימום לפי הדין ובהתאם לעדכון הנוכחי.

קביעת תחום המנוחה השבועית

בשל המאפיינים הייחודיים של הענף, צו ההרחבה מגדיר מחדש את נושא שעות מנוחה שבועית של העובדים אשר מזכות אותם בגמול עבודה ובמנוחה שבועית.
בהתאם לכך, צו ההרחבה קובע כי המנוחה השבועית תהיה בתחום של 36 שעות, בין השעה 16:00 ביום שישי ועד לשעה 4:00 ביום ראשון.

צו הרחבה לעובד שכיר בענף השמירה

מה עוד חשוב להביא בחשבון?

תנאי העבודה המפורטים במסגרת הסכם קיבוצי ובצו ההרחבה מייקרים את עלות השכר של העוסקים בתחום השמירה.
מכאן, צו ההרחבה מצריך היערכות חדשה מצד מזמיני שירות בתחום השמירה.
ההיערכות כוללת התאמות ושינויים שונים בהסכמים הקיימים עם קבלני שמירה לקראת ההתקשרות.

מה כולל צו הרחבה לעובדים בענף השמירה והאבטחה?

למה עובדים בתחום השמירה כה חיוניים?

אבטחה והגנה היא תחום רחב העוסק בסוגים שונים של איומים.
זה כולל פעילויות כמו אבטחת אישים, אבטחה פיזית ותגובת חירום.
הם עשויים גם לעבוד במגזר הפרטי או עבור סוכנויות ממשלתיות או ארגונים לא ממשלתיים.

תחום האבטחה והמיגון כולל משרות רבות ושונות המשתנות לפי סוג ענף.
מקובל למצוא עובדים רבים בתחום.
שירותי שמירה הם סוג של שירות המעניק הגנה ללקוחות.
הם מספקים ביטחון, שקט נפשי והגנה מכל סוג של סיכון או נזק.

לדוגמה: עסקים זקוקים לשירותי שמירה עבור הרכוש הפיזי, המלאי והתפעול שלהם.
הזקוק לשירותי שמירה למען בטיחותם ופרטיותם.
לפיכך, לאור הניסוח החדש של צו ההרחבה עשויות להתעורר שאלות רבות ולכן חשוב ביותר להתייעץ עם מומחים בתחום על מנת לגלות בקיאות בשינויים השונים.

 

 

מהן זכויות עובדים בתחום אבטחה ושמירה?

14.COMMUTER

הסעות והחזרי נסיעה

עובדי חברות שמירה ואבטחה זכאים להחזר הוצאות נסיעה מהבית עד למקום העבודה, בהתאם לשאר העובדים במשק.

11.VOLUNTEER$

שכר מינימום מוגדל

כל העובדים בתחום זכאים לשכר מינימום בהתאם לצו הרחבה העשוי להיות במקרים מסוימים גבוה מהשכר המינימום החובה במשק.

17.HOLIDAYS

תשלום דמי הבראה מוגדל

בהשוואה לעובדים במשק,
עובדי קבלן זכאים לכמות רבה של
ימי הבראה. 

12.PTO31

אפשרות לשעות נוספות

עובדים יכולים לעבוד שעות נוספות בכל ימות השבוע וחמש שעות נוספות ביום לפני המנוחה.

01.MEDICAL

ביטוח פנסיוני מוגדל

עובדים זכאים להפרשות מוגדלות ומוקדמות לביטוח פנסיוני והזכאות היא החל מהיום הראשון לעבודה.

לסיכום

לאור השינויים שחלו בצו ההרחבה ישנן שאלות רבות ולכן כדאי להתייעץ עם צוות מקצועי על מנת להפנים את הוראות צו ההרחבה במסגרת ההתקשרות עם גורמים בתחום השמירה והאבטחה. ככל שההיבטים השונים יהיו ברורים יותר, כך יהיה ניתן להבטיח כי אנשי המקצוע יקבלו תמורה לעבודתם.

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!