fbpx

איך מחושב שכר מינימום לעובד שכיר?

לפי החוק, מעסיקים חייבים לשלם לעובדים שלהם שכר, בגובה שאינו נמוך מסכום שכר המינימום בהתאם לחוק.
הפרת החובה לשלם לעובד את השכר המינימלי שנקבע עפ"י חוק,
נחשבת עבירה פלילית, והפרה העשויה להביא להטלת עיצום כספי על המעבידים.

יצוין כי גובה שכר המינימלי במשק מחושב בהתאם לקריטריונים שונים כמו
גיל העובד, היקף המשרה וכושר השתכרות.
אנשי המקצוע שלנו יסייעו לכם להבין את החוק ומה עומד מאחוריו על מנת שתזכו לקבלת השכר.

מהו שכר מינימום?

לשאלה מהו השכר המינימלי – כל עובד זכאי לקבלת שכר בסיסי, שאינו נמוך מהשכר הקבוע בחוק וכל מעסיק,
מחויב לשלם לעובד שכר שאינו נמוך מהשכר הקבוע בחוק.
עוד יצוין כי שכירים למעלה מגיל 18 זכאים לשכר מינימום.

באשר לעובד הנעדר משעות העבודה שלו, שכר המינימום שלו יקטן בזמן ההיעדרות שלו.
לפי סעיף 14 לחוק נקבע כי אי תשלום שכר מינימום מהווה עבירה פלילית, אשר דינה מאסר או קבלת קנס.

עובד שאינו קיבל שכר מינימום זכאי לתבוע את המעסיק שלו בבית דין לעבודה,
או בארגון עובדים אילו הוא משתייך וביכולתו לקבל פיצויי הלנת שכר מוגדלים.
נוסף על כך, החוק מגן על העובדים ואוסר על המעסיקים לפגוע בהם על ידי הרעת תנאי עבודה,
או גרימת נזק להתפתחות המקצועית שלהם.

מי זכאי לקבלת שכר מינימום?

הזכאים לקבלת שכר זה יהיו עובדים העומדים בתנאים הבאים:

גיל העובדים: בני 18 ומעלה.
היקף משרה: עובדים המועסקים במשרה מלאה במקום העבודה.
עובדים המועסקים במשרה חלקית: עובדים זכאים לקבל שכר מינימלי המחושב בהתאם לחלקיות המשרה.
עובדים עם מוגבלות: מדובר על עובדים הזכאים לשכר המינימלי בהתאם לדרגת יכולת העבודה.

שכר מינימום

שכר מינימום לשעה

עובדים בוגרים זכאים לפי החוק לקבלת שכר מינימלי עבור שעת עבודה,
כאשר הסכום עבור השכר יחושב באופן הבא – סכום השווה לשכר המינימלי לחודש חלקי 186.
בין אם מדובר על עובד חודשי או יומי, אין לשלם להם שכר הנמוך משכר המינימלי לשעה.

העלאת השכר המינימלי

העלאת שכר המינימום במשק נעשית בהדרגה ונועדה לשפר את תנאי העובדים,
בלי לערער על יציבות מקום העבודה.
נוסף על כך, עלייה מתונה בשכר המינימלי לעומת עלייה גבוהה
לא מובילה לעליית מחירים במשק,
ובחלק מהמקרים עשויה להוביל להוזלת מחירים, והגדלת התעסוקה בענפים בהם השכר נמוך.

השכר המינימלי לשכיר בישראל

בהשוואה למקומות אחרים בעולם, השכר המינימלי בישראל אינו מזהיר במיוחד.
במציאות של היום, מרבית העובדים מועסקים בשכר מינימלי ובסיסי.
יש המאמינים כי עלייה בשכר המינימלי תוביל לשיפור במוטיבציה של העובדים.

תנאי העסקה שונים לעובדים

ראוי לציין כי לא רק מוטיבציה משפיעה על העובדים.
במסגרת העסקת עובדים בשכר המינימלי עפ"י חוק.
חשוב ביותר להביא בחשבון את ההתאמה לכל עובד,
השכר של העובדים מהווה רכיב משמעותי בתנאי העסקה
וארגונים רבים מעסיקים עובדים בתנאי העסקה שונים.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!