fbpx

תודה שהשארתם פרטים!

אנחנו נחזור אליכם בהקדם

אז מה השלב הבא?

שלב 1
נציג של זכות לעובד יבדוק את ההתאמה שלך לביצוע הבדיקה ולאחר מכן במידה וניתן יהיה לבצע את הבדיקה, הוא יקח ממך פרטים כולל אמצעי תשלום להתחלת התהליך.
בדיקת התאמה לתהליך בדיקת התלושים
1
שלב 2
שליחת תלושי השכר שברשותך ומסמכים רלוונטיים להכנת הדוח כגון: חוזה עבודה, דוח הפקדות מטעם חברת הפנסיה ודוחות נוכחות במידה וישנם.
שליחת תלושי השכר ומסמכים לבדיקה
2
שלב 3
הכנת הדוח תתבצע בהתאמה לתלושי השכר ובסנכרון עם יתר הנתונים. צוות המומחים שלנו יבצע בדיקה יסודית של כל התלושים, כדי לגלות את כל הטעויות בתלושים שלך ולמקסם את הזכויות המגיעות לך על פי חוק.
הכנת דוח הבדיקה בסנכרון עם שליחת המסמכים
3
שלב 4
לאחר בדיקה מעמיקה, יופק לך דוח מפורט אשר נעשה ע"י המומחים של זכות לעובד, שכולל בדיקה מקצועית של עורכי דין לדיני עבודה, חשבי שכר ורואה חשבון. הדוח כולל בדיקה במספרים של כל הסכומים שהוחסרו ממך ובדיקה מילולית וכמובן תחשיב כולל של כל מה שמגיע לך מהמעסיק עד גמר חשבון מלא.
קבלת הדוח המסכם לאחר סיום הבדיקה
4
שלב 5
לאחר קבלת הדוח, אפשר לפנות ישירות למעסיק שלך באופן עצמאי לקבלת הפרשי השכר או לפתוח בהליכים משפטיים לקבלת הכספים שלא שולמו לך בחזרה.
השלב לאחר קבלת הדוח ופנייה לקבלת הכסף מהמעסיק
5