fbpx

חישוב שעות נוספות לעובד

שעות נוספות מוגדרות בחוק שעות עבודה ומנוחה ולא ניתן להעסיק עובד מעבר לתקרת השעות היומית או השבועית.

מה ההגדרה של שעות נוספות?

העסקה של עובד מעבר לשעות העבודה מחייבת את המעסיק לשלם לעובד תוספת שכר של 25% או 50% מהשכר השנתי.
צוות המומחים שלנו יסייע לכם לבדוק את הנושא באמצעות כלים וידע מתקדם העומד לרשותם.

מתי אפשר להעסיק עובד שעות נוספות?

ישנם מקרים בהם אפשר להעסיק עובד מעבר לשעות העבודה הרגילות:

1. כאשר יש אירוע כמו תאונה המחייב זאת.
2. טיפול דחוף בציוד ואי אפשר לדחות זאת.
3. במסגרת הכנת מאזן שנתי.
4. מכירה לפני חג.

מהן שעות נוספות לעובד שעתי?

עובד המשתכר בהתאם לשעות העבודה, כלומר עובד שעתי מחויב למספר השעות לפי תקרת שעות בחוק.
תקרת השעות היומית לפי החוק עומדת על 8 שעות עבודה עבור 6 ימים בשבוע או 9 שעות עבור 5 ימי עבודה.
עוד יצוין כי תקרת השעות השבועית לפי חוק עומדת על 43 שעות לעובד, שעבר את גיל 18 ו-40 שעות עבור עובד מתחת לגיל 18.

תשלום שעות נוספות

מתי התשלום יהיה חוקי?

יצוין כי בתי הדין לעבודה מחייבים לציין בתלוש שכר את שכר העובד עבור שעות נוספות. התשלום יהיה חוקי כאשר יתקיימו התנאים הבאים:
השעות הנוספות יצוינו בנפרד כך שיהיה ברור מהו שכר הבסיס ומהי תוספת השכר עבור שעות שהן מעבר לשעות העבודה הרגילות.
הסכום לא יעמוד על סכום נמוך מהשכר המגיע לעובד לפי החוק, בהתאם לחוק לפי השעות הנוספות שעבד באותו החודש.
יצוין כי הסכום צריך להיות סביר ביחס לשכר הבסיס כך שלא יהיה חשד לחסכון בזכויות סוציאליות.

ההסכם צריך להיות כתוב

על ההסכם להיות כתוב ומוסכם הן על המעסיק והן על העובד, זאת במטרה למנוע מצבים של אי הבנה לגבי תשלום עבור השעות שעבד מעבר לשעות הרגילות.

מה חשוב שיהיה בהסכם?

מספר שעות – חשוב לקבוע את מספר השעות השבועיות או החודשיות,
אותן רשאי העובד לבצע במסגרת העבודה.
שעות עבודה גמישות – העובד יכול לקבוע את שעות העבודה הגמישות בהתאם לסדר יום שהוא יקבע לעצמו, אך על השעות לשרת אותו ואת המעסיק.
תוקף – ההסכם תקף כל עוד אין ניצול של העובד לצורך העסקה שלו במשך שעות ארוכות.

האם המעסיק חייב לבצע הפרשות פנסיוניות?

אין חובה לבצע הפרשות פנסיוניות או אחרות במסגרת שעות נוספות, כי הגמול אינו חלק מהשכר הרגיל.
לעומת זאת, המעסיק והעובד יכולים להגיע להסכמה אחרת.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!