fbpx

מה כוללת שיחת שימוע תקינה לפני פיטורים?

שיחת שימוע לפני פיטורים היא זכות המעוגנת בדיני העבודה, ללא הליך שימוע תקין, יכול העובד לתבוע את המעסיק בבית הדין לעבודה
ולדרוש פיצויי בגין הליך פיטורין לא תקין או לדרוש להחזירו לעבודה,
על המעסיק למסור לעובד זימון לשימוע בכתב מס' ימים לפני השימוע על מנת שיוכל להתכונן לכך.

מהי מטרת שימוע לפני פיטורים?

מטרת השימוע היא לאפשר למעסיק להציג את הטענות שיש לו כנגד העובד,
ולתת לעובד הזדמנות להשיב על טענותיו של המעסיק ולשכנע אותו להשאיר אותו בתפקיד.

איך מתנהל שימוע לפני פיטורים על פי חוק?

השימוע אמור להיערך בנוכחות הממונה על העובד,
שיש לו סמכות להחליט בעניינו, המעסיק צריך לאפשר לעובד להגיע בליווי חבר, בן משפחה או עורך דין מטעמו.
המעסיק חייב להציג את הסיבות שבגינן שוקל את לפטר את העובד ולתת לו הזדמנות אמיתית להגיב על הטענות שהעלה כלפיו.

עקרונות להליך שימוע תקין לפני פיטורים

השימוע יעשה בעל פה במקרים חריגים בלבד יעשה בכתב.
1. על המעביד לזמן את העובד לשימוע עוד בטרם גיבש את החלטתו הסופית
לגבי פיטוריו של העובד ומוטל עליו לשמור על דיסקרטיות.
2. על המעסיק לדאוג שהעובד יקבל זימון לשימוע בכתב
3. יש להודיע מראש ובכתב לעובד על הכוונה לערוך לו שימוע ולפרט את הטענות העיקריות המופנות נגדו.
4. יש לספק לעובד את המידע והמסמכים הרלוונטיים שלפיהם יתקיים השימוע.
5. לעובד יש זכות לבקש עיון במסמכים הרלוונטיים לטענות נגדו.
6. יש לאפשר לעובד מספיק זמן על מנת להתכונן לשימוע.
7. במהלך השימוע העובד רשאי להיות מלווה בחבר, בן משפחה או להיות מיוצג על ידי עורך דין.
במקרה זה יש לוודא שהחברה תהיה מיוצגת במהלך השיחה אף היא.
8. על המעסיק יש לרשום פרוטוקול של שיחת השימוע.
9. אם בסופו של דבר לאחר השימוע החליט המעסיק לפטר את העובד, על המעביד לנמק מדוע הוחלט לפטרו,
מדוע הטיעונים שהעלה העובד נדחו ואין בהם כדי לבטל את גזירת הפיטורים.
10. החלטה מנומקת תימסר לעובד בכתב ובאופן אישי.

שיחת שימוע לפני פיטורים

ניהול הליך שימוע

1. אם מדובר בשינוי בתנאי העסקה – העובד זכאי להליך שימוע מלא ולעדכון בתנאי העובדה החדשים.
במידה והעובד אינו מוכן לתנאים הינו זכאי למתפטר כדין מפוטר.
2. במידה והוחלט בתום שיחת השימוע כי העובד נשאר על תנאי, חובה לציין ולהגדיר את משך תקופת התנאי.
ובתום תקופת התנאי לבצע שיחה עם העובד לצורך תיאום ציפיות.
3. אם המעסיק לא הגדיר את התקופה כתקופה על תנאי והוחלט אחרי תקופה מסוימת לפטר את העובד חלה על המעסיק חובת שימוע מחדש.
4. אם עובד החליט להגיע להליך השימוע עם עורך דין שייצג אותו, חובתו לעדכן זאת לפני השימוע,
על מנת שהחברה תיערך בהתאם ותדאג לייצוג של עורך דין מטעמו.
5. אין לשחרר עובד בין זמן השימוע לקבלת ההחלטה, זה נותן פתח לעובד לתבוע את החברה שההחלטה לגביו כבר התקבלה והשימוע לא בוצע בתום לב.
6. יש לקחת בחשבון כי העובד מקליט את הליך השימוע, ולכן חובה לערוך פרוטוקול מדויק.
7. אין להוסיף טיעונים חדשים בזמן השימוע שלא הופיעו בזימון לשימוע.
8. מומלץ להחתים את העובד על כך שקיבל מכתב סיום העסקה ופרוטוקול של השימוע.
9. במידה ועובדת מעדכנת במהלך השימוע שהיא בהריון או בטיפולי פוריות, יש להפסיק את השימוע לאלתר ולקבל אישור ממשרד התמ"ת.
10. במידה והעובד סבור כי נפלו פגמים מהותיים בהליך השימוע שלו ו/או במקרה ולא נערך שימוע כלל,
עומדת בפניו האפשרות לבקש סעד (פיצוי) מבית הדין לעבודה.
11. חשוב כי במהלך הליך השימוע העובד יקשיב גם לצד של המעסיק.
12. אין לקבל החלטה במהלך השיחה עצמה ובנוכחות העובד/ת בפרט.
13. חשוב להישמר מפליטות פה ואמירות שעלולות להתפרש ע"י העובד כקבלת החלטה בעניינו מראש.
14. זימון לשימוע לעובד בחופשת מחלה – המעסיק רשאי לזמן עובד לשיחת שימוע גם אם הוציא ימי מחלה אך לא נשארו לו ימים בפועל.

זכויות העובד במהלך הליך שימוע

לעובד ניתנת הזכות במהלך שיחת השימוע:
1. להגיב למעסיק על הטענות שהועלו נגדו.
2. להציג את גרסתו מנקודת המבט שלו.
3. לנסות לשכנע את המעסיק לשנות את החלטתו לפטר אותו ואף להעלות הצעות להמשך העסקתו.
4. על המעסיק להקשיב לעובד ברצון ולהימנע מאמירות מהן עולה שההחלטה לפטר אותו כבר התקבלה.

יש לציין, שבניגוד לפיטורים, במקרה של התפטרות אין חובת הליך שימוע.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!