fbpx

צו הרחבה בענף ההובלה (היסעים)

בשנת 2018 נכנס לתוקף צו ההרחבה לנהגים בענף ההובלה וההיסעים שמתייחס לנהגי אוטובוסים, נהגי משאיות, נהגי מיניבוסים ואוטובוסים זעירים.

משמעו של צו הרחבה בענף ההובלה הוא זכויות יתר לעובדים בתחום ההיסעים שמניסיוננו בד"כ לא מודעים לזכויות המגיעות להם מתוקף צו ההרחבה ולאחר בדיקה מגלים שהמעסיק החסיר מהם עשרות אלפי שקלים כי לרוב לא מדובר בסכומים נמוכים.
ישנן חברות שהחתימו את עובדיהם על הסכמים קיבוציים פרטניים שמשפרים את זכויותיהם מעבר לתנאים המגיעים להם בנוסף לצו ההרחבה וכוללים זכויות יתר שעובדים רגילים אינם מקבלים.

צו הרחבה בענף ההיסעים

איך בא לידי ביטוי צו הרחבה בענף ההובלה?

נציין את תנאי הבסיס המינימליים שנקבעו בצו ההרחבה בענף ההובלה (היסעים),
אבל כמובן שלכל עובד ישנם תנאים שונים במידה וישנו הסכם קיבוצי שעליו חתם והכל בהתאם לחוזה שלו במקום העבודה.

1. ישנה רשת בטחון למשכורת חודשית לעובדים שחל עליהם צו הרחבה בענף ההובלה.
לנהגי אוטובוס למשל שיעבדו 186 שעות תהיה רשת בטחון של שכר חודשי בגובה 6,200 ₪,
ככל ששכר המינימום יעלה כך גם רשת הבטחון תגדל,
לנהגי המיניבוס גובה רשת הבטחון תהיה 200 ₪ מעל שכר המינימום.

2. שכרם של נהגי אוטובוס ייקבע לפי ותק, ויהיה גבוה עד % 16.8 משכר המינימום הקבוע בחוק, נהגי מיניבוס זכאים לשכר הגבוה עד 10.3% משכר המינימום ונהגי אוטובוס זעיר זכאים לתוספת של עד 8.1% מגובה שכר המינימום.

3. נהגי האוטובוס יהיו זכאים למענק כל רבעון בגובה של 500 ₪, ונהגי אוטובוס זעיר למענק של 250 ₪ מדי רבעון וכל זאת בהתאם לעמידה בהנחיות, להוראות הממונים עליהם,
לנהיגה בטוחה, לשמירה על רכוש החברה ושביעות רצון הלקוחות.

4. נהגי הסעות שנאלצים לישון מחוץ לבית, יקבלו תוספת של 90 ₪ ללילה והוצאות אש"ל בגובה של 15 ₪
עבור כל יום עבודה של 7 שעות מצטברות לפחות.

5. התשלום המינימלי לנהג יהיה עבור שעתיים וחצי נסיעה גם אם עבד פחות מכך,
 וישנם הסדרי תשלום במקרים של ביטולי נסיעות,בגין זמני נסיעה מבית המגורים של הנהג לעבודתו וממנה לביתו,
 וגם במקרים שישנן הרבה שעות שמפרידות בין נסיעה אחת לשנייה.

6. שכר של נהג אוטובוס עם וותק של 6 שנים יעלה מ-34 ₪ (6,188 לחודש) לשעה ל-36.34 ₪ לשעה (6,613 לחודש).

7. נהג אוטובוס עם וותק של למעלה מ-10 שנים יהיה זכאי לשכר של 37.02 ₪ לשעה ( 6,737 לחודש).

תנאי ההעסקה לעובדי ענף ההסעות

חשוב לציין, שתנאי ההעסקה של כל עובד הם פרטניים ונקבעים בחוזה העבודה שלו ועל מנת לדעת אם ישנן טעויות בתלושי השכר,
יש צורך לבצע בדיקה יסודית לכל תלוש שכר בנפרד בהתאם לצו ההרחבה הרלוונטי לעובד ולהסכם שחתום עליו,
הבדיקה מתבצעת ע"י עו"ד לדיני עבודה בהתאם לדיני העבודה המתעדכנים במשק ובשילוב חשב שכר המתמחה בבדיקות שכר.

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!