fbpx

צו הרחבה בענף הבנייה

שוק האבטחה העולמי צפוי לצמוח בקצב צמיחה שנתי הדבר משקף עלייה בביקוש לפתרונות אבטחה, מה שצפוי להוביל לשינוי בתנאי העסקה לעובדים עם צו הרחבה בענף הבנייה. 

זכויות צו הרחבה לעובדים בענף הבנייה

מה זה אומר צו הרחבה בענף הבנייה?

עובדים בענף הבנייה עובדים עבודה פיזית קשה
ונחשבים חלשים יחסית מול המעסיקים שלהם.
בשל כך, המחוקק קבע חוקים שונים על מנת לשמור על הזכויות הסוציאליות
של העובדים ולמנוע מצב של ניצול.

זכויות צו הרחבה לעובדים בענף הבנייה והשיפוצים

מי הם עובדים עם צו הרחבה בענף הבנייה?

בנאי או פועל בניין, הם פועלים המועסקים עם צו הרחבה בענף הבנייה.
מדובר גם על חשמלאים, נגרים או שרברבים.
כל העובדים הללו מוגנים תחת צו ייחודי לענף שמטרתו היא
לאפשר לעובדים מתחום זה שאינם חברים באיגוד המקצועי,
ליהנות מהסכם קיבוצי בענף הבניה המתאים למקצועם.

עובדים עם צו הרחבה בענף הבנייה

מהן הזכויות המגיעות לעובדים עם צו הרחבה בענף הבנייה?

עובדים בענף הבנייה זכאים לזכויות שונות במסגרת צו הרחבה
במטרה למנוע מצב של ניצולם במסגרת העבודה.
הזכויות כוללות בין היתר: הסדרי שכר מינימום, דמי הבראה בתנאים נוחים
וכן תשלומים עבור זמן נסיעה.
צו הרחבה מעניק מספר זכויות וכעת נפרט את הזכויות השונות:

שכר מינימום "משודרג"

בניגוד לשכר מינימום המקובל בשוק העבודה ועומד על 5300 ש"ח
לחודש עבודה הכולל 182 שעות,
זכאים עובדים בתחום הבניה לשכר משודרג על סך 5600 ש"ח עבור חודש עבודה.

עוד נציין כי השכר מתורגם גם לשכר שעתי גבוה יותר העומד על 30.76
ש"ח עבור שעת עבודה.
מדובר על שכר אשר עולה ככל שהעובד מתקדם בעבודתו וצובר וותק.

תשלום עבור שעות נסיעה לעובד בשיפוצים

עובדים בשיפוצים זכאים לתשלום עבור זמן נסיעה לעבודה – זאת עבור הזמן בו הם נוסעים לעבודה שלהם מעבר ל- 50 ק"מ.
המשמעות היא כי עובד שיפוצים שגר 75 ק"מ ממקום העבודה,
ונוסע שעה לכל כיוון, יהיה זכאי לקבלת תשלום עבור 20 דקות אחרונות אשר נסע.

תשלום עבור יום עבודה שהופסק או בוטל בשל פגעי מזג האוויר

עובד בניין או שיפוצים אשר קיבל הוראה מהמעסיק שלו לא להגיע לעבודה בשל פגעי מזג האוויר, יהיה זכאי לקבלת תשלום של 4 שעות עבודה עבור היום.

נוסף על זאת, עובד בניין או שיפוצים שיום העבודה שלו הופסק, זכאי לשכר עבור השעות אשר עבד, זאת בתוספת 4 שעות נוספות אותן לא עבד עד להגעה של שכר מלא עבור יום העבודה.

ביטוח פנסיוני עבור עובדי בניין ושיפוצים

עובדי בניין ושיפוצים זכאים גם לביטוח פנסיוני החל מהיום הראשון לעבודה,
גם כאשר הם מתחת לגיל 21.
נוסף על זאת, שיעור ההפרשות של עובדים הנ"ל גדול יותר בהשוואה לעובדים אחרים – מדובר על 19.7%.

ביטוח פנסיוני עבור עובדים בענף הבנייה והשיפוצים
צו הרחבה בענף הבנייה

תשלום עבור הוצאות ארוחה ולינה

עובדים בשיפוצים אשר המעסיקים שלהם לא מספקים להם ארוחה,
זכאים לקבלת תשלום על ארוחות שהם קונים מכספם בסכום של 20 ש"ח לכל יום עבודה שעבדו אצל המעסיק בחודש.

זאת ועוד, עובדים בשיפוצים ובנייה שהמעסיק שלהם דרש מהם לישון מחוץ לבית שלהם, זכאים לארוחת בוקר, צהריים ערב ולילה,
זאת בנוסף על זכאות למקום לינה מתאים, אותו יקבע המעסיק וישלם עבור כך.

קבלת מענק עבודה עבור סיום קורס הכשרה למנהל עבודה

זאת ועוד, עובד בנייה אשר סיים קורס הכשרה למנהלי עבודה בענף הבנייה,
זכאי לקבלת מענק עידוד על סך עשרת אלפים שקלים,
זאת בתנאי שהוא ימשיך את עבודתו אצל המעסיק אשר הוציא אותו לקורס לתקופה של עשרים וארבעה חודשים.

נציין כי מדובר על סכום אשר משולם לעובד חצי על ידי המעסיק, והחצי השני על ידי הקרן לעידוד פיתוח ענף הבנייה.

מוזמנים להתייעץ עם המומחים שלנו בתחום

עובדים בענף הבנייה והשיפוצים אשר מעוניינים לדעת על הזכויות שלהם, יכולים להתייעץ עם צוות המומחים שלנו בתחום הכולל: בוחני שכר בתחומי העיסוק השונים על מנת לקבל תשובות מקיפות, בנוגע לזכויות השונות הרלוונטיות לעובדים עם צו הרחבה בענף הבנייה.

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!