fbpx

מתי מגיעים לעובד פיצויי פיטורין?
כל מה שצריך לדעת

השלמת פיצויי פיטורין מגיעה לעובד שעבד במשך שנה אחת ברציפות או יותר. בסיום העסקה בשל פיטורים או התפטרות בשל נסיבות מזכות, העובד יכול להיות זכאי לקבלת פיצויים מהמעסיק בהתאם לחוק ולתקנות פיצויי פיטורים. 

כל מה שצריך לדעת על פיצויי פיטורין

מה הם פיצויי פיטורין?

עבדתם שנה לפחות במקום עבודה והחלטתם לעזוב? או לחילופין קיבלתם מכתב פיטורים במפתיע? שינו את תנאי העסקה שלכם לרעה? 

חשוב שתדעו שאתם זכאים לפיצויי פיטורים כחלק מהתנאים הסוציאליים המגיעים לכם בחוק.
כיום, כל מעסיק מחויב להפריש כספים לביטוח הפנסיוני של העובד.

הכספים כוללים רכיבי תגמולים ורכיב פיצויים – את רכיב הפיצויים תהיו זכאים למשוך גם אם החלטתם להתפטר מיוזמתכם לאחר שהמעסיק משחרר את הקופות לרשותכם.

כמו כן, במקרים מסוימים כספים אלו יהיו פטורים ממס כל עוד המענק נמוך מהפטור לשנה על פי שנת המס בו ניתן המענק עקב סיום יחסי העבודה.
אז לכמה כסף אתם זכאים? מתי כספי הפיצויים יהיו פטורים ממס?
ובאילו מקרים המעסיק יכול לשלול מכם פיצויים? כל הפרטים בשורות הבאות.

פיצויי פיטורין - זכויות עובד שפוטר

כל עובד שכיר צובר לאורך שנות העסקה שלו זכויות סוציאליות התלויות בוותק.
אחת מאותן זכויות המגיעות לעובד שפוטר היא הזכות לקבל פיצויים בשל פיטורים.
 גובה פיצויי הפיטורים ישתנה בהתאם להפקדות המעסיק לקופת הפיצויים, גובה שכר, הרכיבים המהווים את שכר העבודה וכו'.

 פיצויי פיטורים הם הכסף המשולם לעובד על ידי המעסיק בעת פיטוריו מעבודתו.
אדם המפוטר ממקום העבודה שלו מתחיל מרגע הפיטורים דרך ארוכה וקשה במישור התעסוקתי והפסיכולוגי, לרבות ירידה בביטחון העצמי ובמישור הכלכלי.

בשל כך ומתוך רצון לאפשר לאדם המפוטר ממקום העבודה שלו לחשב את המסלול מחדש, המחוקק קבע הסדר בשם פיצויי פיטורים – מדובר על הסדר המאפשר לעובד המפוטר ממקום העבודה שלו מרווח נשימה באמצעות קבלת פיצויי פיטורים.
עם זאת, כיום מרבית מפיצויי הפיטורים מופרשים לקרן הפנסיה ומהווים שיעור מהקצבה העתידית בעת הפרישה.

מהם פיצויי פיטורין?

במה מותנית הזכות לקבלת פיצויי פיטורין לעובד שפוטר?

התשובה היא כי הזכות מותנית בכך שהעסקה של העובד מסתיימת ביוזמה של המעסיק שלו, כלומר בעקבות פיטורין או בשל פגיעה בתנאי העסקה של העובד, שמהווה גם הרעת תנאים, או בשל שינויים כתוצאה מסיבות אישיות, שאינם מאפשרים לעובד לעבוד במקום עבודה כמחלה, התפטרות לצורך גידול הילד ועוד.

כאשר עובד מפוטר לאחר שנה או סמוך לה, הוא זכאי לפיצויי פיטורים.
המעסיק אמור לדאוג לתשלום פיצויי פיטורים לעובד במהלך יחסי העבודה או להשלמת פיצויים בשל פיטורים ולעיתים גם בשל התפטרות. 

האם אתם זכאים לפיצויי פיטורים?

הפיצויים ניתנים לעובד לאחר שפוטר, ובתנאי שעבד שנה במקום העבודה.
כך לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג – 1963: "מי שעבד שנה אחת ברציפות – ובעובד עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות, אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים".
מטרתם של פיצוי הפיטורים היא לפצות אדם שנותר ללא מקום עבודה במפתיע לאחר שפוטר, או שלחלופין נאלץ להתפטר בעקבות סיבה מוצדקת לפי החוק, לפי חוק פיצויי פיטורים גם עובד שהתפטר מיוזמתו זכאי לפיצויי פיטורים, וזאת בתנאי שהתפטר בעקבות סיבות מוצדקות לפי החוק, כגון:

 • מצב בריאותי לקוי
 • טיפול בילד
 • העתקת מקום מגורים
 • שהייה במקלט לנשים מוכות

מתי עובד זכאי לפיצויי פיטורין?

פיצויי פיטורין ניתנים לעובדים כחלק מזכויות עובדים לאחר הפיטורים מהעבודה.
החוק קובע את חובת התשלום לעובד שפוטר.
לפי החוק, אדם שעבד במשך שנה אחת באותו מקום עבודה זכאי לקבלת פיצויי פיטורין מהמעסיק, אשר פיטר אותו ממקום העבודה.

מדובר על זכות הקיימת אצל עובד במשכורת חודשית, וכן אצל עובד בשכר המחושב לפי שעות העבודה בפועל.
 יצוין, כי הזכות לקבלת פיצויי פיטורין מגיעה לכל עובד שפוטר ממקום העבודה, ללא כל קשר לסיבת הפיטורים למעט מקרים חריגים השוללים מתן פיצויים בנסיבות יוצאות דופן ובהם פעמים בהם בית הדין לעבודה שולל את הזכות לקבלת פיצויי פיטורים מהמעסיק.
 נציין כי בית הדין לעבודה אינו רשאי לשלול את הזכות הנ"ל מהעובד אלא אם מדובר במקרים חריגים במיוחד, מתוך הבנה, כי הפיטורים מהווים עונש משמעותי לעובד שפוטר,
ואין להוסיף על העונש גם את שלילת הזכות לקבלת פיצויים.

העובד זכאי לפיצויי פיטורים במידה והוא עובד בחברה תקופה מסוימת.
לרוב מדובר במשכורת של חודש עבור כל שנה שהעובד עובד בחברה או על בסיס השלמה על הפקדות המעסיק בכל שנה ושנה על פי שיעורי ההפקדות אותן ביצע המעסיק. 

יש אפשרות לקבלת פיצויי פיטורין במקרים הבאים:

א. פיצויי פיטורין לעובד שעבד שנה אצל אותו מעסיק: עובד אשר עבד שנה אצל אותו מעסיק זכאי לקבלת פיצויים, גם במקרה בו לא הושלמה שנת עבודה אחת.

ב. פיצויי פיטורין לעובד אשר עבד שנה לפחות באותו מקום עבודה: עובד אשר החל לעבוד אצל מעסיק ובוצעו חילופי מעסיקים ללא ניתוק יחסי העבודה ועריכת גמר חשבון. 

ג. כאשר העובד מתפטר בנסיבות המזכות בהשלמת פיצויים על פי חוק ותקנות פיצויי פיטורים.

תשלום פיצויי פיטורין - תוך כמה זמן?

פיצוי הפיטורין של העובד מתחלקים ל-2: החלק הראשון שמשלם המעסיק ומפורט בתלוש בשכר האחרון של העובד, והחלק השני זה החלק השמור בקופת הפנסיה של העובד שהופרשו לו במהלך תקופת העסקתו, על פי חוק, תשלום פיצויי הפיטורין אמור להיות תוך 15 ימים מתאריך סיום יחסי עובד – מעסיק, אבל בד"כ התשלום מועבר לעובד שפוטר תוך 30 עד 60 ימים,
אם לעובד אין קרן פנסיה או ביטוח פנסיוני כלשהו, על המעסיק לשלם את מלוא סכום פיצויי הפיטורין ישירות לעובד.

פיצויי פיטורין

כיצד מחשבים את גובה הפיצויים?

אופן חישוב הפיצויים עבור משכורת חודשית הוא בדרך כלל די פשוט.
שכר החודש האחרון כפול הוותק ועל בסיס היקף המשרה במידה וחל בו שינוי.

לדוגמא: חישוב פיצויים לעובד שפוטר והשתכר ב-10,000 שקלים כל חודש והועסק חמש שנים יהיה זכאי בסה"כ לפיצויי פיטורים בגובה של 50 אלף שקלים.
כמו כן, במידה והשכר החודשי שלכם עלה לאורך השנים הפיצויים יחושבו לפי המשכורת האחרונה.

פיצויים לאחר פיטורים עבור עובדים בשכר שעתי יחושבו לפי השכר השעתי האחרון, בדומה לחישוב פיצויים בשכר חודשי.
מנגד, פיצויים של עובדים שהועסקו במשרה בעלת היקף משרה משתנה או גמיש יחושבו לפי ממוצע של שעות העבודה לאורך כל תקופת העבודה ועל בסיס היקף המשרה.

גובה פיצויי הפיטורים שמקבל עובד תלוי במספר גורמים וכעת נמנה את הגורמים השונים: 

 1. משך ההעסקה בחברה – כמה זמן עבד העובד בחברה.
 2. האם העובד מפוטר או מתפטר – בד"כ לעובד שפוטר אחרי שנה מגיעים פיצוי פיטורין ולעיתים גם למי שמתפטר, אם מדובר על מתפטר בדין מפוטר.
 3. נסיבות הפיטורים וגובה השכר.


להלן הסעיפים בתלוש השכר שמרכיבים את גובה הפיצויים:

 • שכר.
 • תוספת ותק.
 • תוספת יוקר המחיה.
 • תוספת משפחה.
 • תוספת מחלקתית או מקצועית.
 • עמלות מכירה שמשולמות דרך קבע לאיש מכירות.

באילו מקרים ההיעדרות ממקום העבודה תהיה כלולה בוותק של העובד?

 • ימי מילואים
 • חופשה שנתית
 • יום מנוחה שבועי או חג
 • תאונת עבודה או מחלה
 • שביתה או השבתה
 • חל"ת
 • ימי אבל
 • אימון לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום

חישוב פיצויים בהתאם לסוג העובד והיקף המשרה

חישוב הפיצויים נקבע לפי אופן העסקה של העובד, אם הוא עובד במשרה חלקית או מלאה, וסוג העובד כלומר אם מדובר בעובד יומי, שעתי או עובד חודשי.
1. עובד בשכר יומי או שעתי – חישוב פיצויי הפיטורין יהיה באופן יחסי להיקף המשרה, על פי השכר האחרון.
2. עובד בשכר חודשי – לעובד זה חישוב הפיצויים ייקבע לפי השכר האחרון של העובד.
3. עובד שעבר ממשרה מלאה למשרה חלקית – במקרה זה, חישוב הפיצויים יתבצע באופן יחסי להיקף המשרה לפי השכר בו השתכר בזמן הפיטורים. 
4. עובד שעבר ממשרה חלקית למשרה מלאה – גובה הפיצויים יקבע באופן יחסי בהתאם להיקף המשרה לפי השכר האחרון בזמן הפיטורים.
5. עובד קבלני – עובד קבלני זה עובד שהשכר שלו נקבע לפי התפוקה שלו ולא לפי זמני העבודה, במקרה שלו, פיצויי הפיטורים יחושבו על פי ממוצע המשכורות של 12 החודשים שקדמו לפיטורים.
6. עובד בשכר בסיס + עמלות – חישוב הפיצויים של עובד שעובד בשכר בסיס בתוספת עמלות יחושב לפי שכר הבסיס וממוצע העמלות ב-12 החודשים שקדמו לפיטורים.
7. עובד שהשכר האחרון שלו השתנה זמנית – במצב כזה, חישוב הפיצויים יחושב לפי השכר שקיבל העובד לפני השינוי בשכר.
8. עובד שחל שינוי משמעותי בתפקיד שלו – במקרה זה החישוב יתבצע עבור כל תקופת זמן בנפרד, כאשר עבור התפקיד לפני השינוי יחושב על פי שכר של עובד אחר בתפקיד זהה.
9. עובד שחל שינוי משמעותי בדרך העסקה שלו לעובד כזה החישוב יתבצע לכל תקופה בנפרד, באופן יחסי ולפי השכר האחרון שהשתכר העובד בכל תקופה 

כיצד מתבצע חישוב פיצויי פיטורין?

גובה פיצויי פיטורין וחישוב פיצויי פיטורין מתבצע על סמך השכר החודשי או הערך השעתי האחרונים של העובד, עבור כל שנה בה הוא הועסק בשל הפיטורים שלו.

חישוב גובה פיצויי הפיטורים תלוי בתקופת הוותק כלומר, גובה פיצויי הפיטורים מבוסס על משך הזמן שהאדם עובד בחברה.

חישוב פיצויים לעובד חודשי

 חישוב פיצויי פיטורים לעובד בשכר חודשי נקבע לפי המשכורת האחרונה שלו.
לעובד חודשי, החישוב מתבצע בהתאם למשכורת חודשית אחת לכל שנת העסקה של העובד.
 יחד עם זאת, במידה ובמסגרת תקופת העסקה של העובד חלים שינויים בהיקף המשרה או בגובה השכר, הרי הסכום יחושב לכל שנה בנפרד לאורך כל התקופה.
בהתאם לחוק, הפיצוי הכספי המגיע לעובדים ישולם על ידי המעסיק בסיום העבודה ועד 15 יום לאחר הפיטורין.

הנה עוד משתנים שיש להביא בחשבון במסגרת חישוב פיצויים:

04.SPENDING

השכר הקובע הוא ברוטו

מדובר על המשכורת האחרונה של העובד בשיעורי הברוטו, המשמעות היא משכורת מלאה לפני הפרשות וניכויי חובה.

17.HOLIDAYS

רכיב דמי חופשה

בעת חישוב הפיצויים חשוב ביותר לכלול גם את דמי החופשה בכל הקשור לחופשה שנתית, וכן חלפי שכר נוספים כדוגמת: דמי מחלה, בחירות, אבל, חופשת לידה בתשלום, חגים וכיו"ב.  

11.VOLUNTEER$

שעות נוספות

ברוב המקרים שעות נוספת לא יכללו במסגרת פיצויי פיטורין, זאת בשל העובדה כי הן אינן מחושבות בשכר היסוד. עם זאת, יתכן כי תשלום של תוספת גלובלית יהווה רכיב לחישוב הפיצויים.

08.SAVINGS$

עמלות

עמלות נחשבות לחלק מהשכר הקובע ויש לכלול אותן במסגרת הפיצויים, זאת בהשוואה לבונוס שאינו נחשב לחלק מהשכר הקבוע. עמלות הן תשלום קבוע באחוז מסוים מהתקופה בהשוואה לבונוס המותנה ביעד מסוים.

בדיקת פיצויי פיטורין עם צו הרחבה

פיצויי פיטורין לעובד שעתי

להבדיל מעובד חודשי אשר מרוויח את אותה המשכורת בכל חודש, לעיתים ללא כל תלות בכמות שעות העבודה בפועל, עובד שעתי מרוויח לפי מספר שעות העבודה שאינן זהות מחודש לחודש ולכן חישוב פיצויי פיטורים לעובד שעתי עשוי להשתנות בין עובד לעובד על בסיס מאפייני המשרה (שעתי / חודשי), הוותק והיקף המשרה.

במקרה הזה, חישוב גובה הפיצויים נחשב מורכב יותר ומחייב התייחסות להיקף המשרה הממוצע בכל תקופת ההעסקה.
 בעבר, היה נהוג לחשב את השכר הממוצע על בסיס השנה שקדמה לפיטורים.

כיצד נקבע חישוב פיצויים במקרה בו מדובר בעובד שעתי?

לשאלה כיצד נקבע חישוב פיצויי פיטורין, התשובה היא כי מדובר בשעות עבודה משתנות ולכן החישוב יתבצע לפי סך השעות או ימי העבודה במהלך החודש, או במהלך השנה האחרונה בה הועסקו על ידי המעסיק.
יצוין כי עובדים בישראל זכאים לקבל פיצויים, במקרה בו הם פוטרו, ביוזמת המעסיק שלהם לאחר תקופת העסקה בת שנה.

פיצויי פיטורין לעובדים עם צו הרחבה

נציין כי בשל השינויים אשר חלו עם כניסתו של צו הרחבה לביטוח פנסיוני במשק בהתאם לחוק הסכמים קיבוציים.
היום המעסיק משלם לעובד רק את חלקו היחסי מסכום הפיצויים הכללי.
 החלק הנוסף ישולם מכספי הפנסיה – אותם הפריש המעסיק לעובד במסגרת עבודתו בהתאם להוראות צו ההרחבה.

באילו מקרים המעסיק יכול לשלול מכם פיצויי פיטורים?

כאמור, פיצויי פיטורים הם חלק מסל של תנאים סוציאליים המגיעים לעובדים לפי חוק – עם זאת במקרים חריגים רשאי המעסיק לשלול מהעובד פיצויים.

פיצוי הפיטורים עלולים להישלל בעקבות שתי סיבות:

 • הפרת משמעת חמורה או מעשה פלילי שמצדיקים את שלילת הפיצויים בהתאם להסכם הקיבוצי שהעובד חתום עליו מול המעסיק.
 • פסיקה של בית הדין האזורי לעבודה שפסק כי פיטורי העובד התרחשו בנסיבות המצדיקות שלילת פיצויים.

מהו חוק פיצויי פיטורין?

לפי חוק פיצויי פיטורין בישראל והוראות צו ההרחבה לביטוח פנסיוני, כל מעסיק חייב להפקיד לעובדיו תגמולים ופיצויים לצורך חסכון פנסיוני עבור העובד.
ההפקדה מתבצעת לקרן פנסיה או לביטוח מנהלים. הפיצויים נגזרים מתוך שכר העבודה של העובד ומהווים נכון להיום לכל הפחות 72% מכספי הפיצויים העתידיים.

כך או אחרת, עובד אשר התפטר ממקום העבודה שלו יהיה זכאי לקבלת פיצויי פיטורים שהופקדו לרשותו בקרן הפנסיה ויישארו במסגרת החיסכון הפנסיוני.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים

מה שחשוב לדעת לגבי סעיף 14 הוא, שבד"כ המעסיק אמור להפריש כספים לחסכון פנסיוני של העובד לכל משך זמן העסקתו. סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים קובע שההפרשות לפנסיה יוכלו לשמש תחליף לפיצויי פיטורים שהמעסיק אמור לשלם לעובד על פי שיעורי המינימום בצו ההרחבה החל עליהם.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין

השלמת פיצויי פיטורין

לפי חוק פיצויי פיטורין, גובה פיצויי פיטורין לעובד חודשי מסתכם בחודש עבודה עבור כל שנה שעבד, ועבור כל חודש שעבד מגיע לו 8.33% פיצויים,
עפ"י חוק כיום, המעסיק אמור להפריש לעובד 6% במסגרת הביטוח הפנסיוני, כלומר ישנו הפרש לטובת העובד של 2.33% לפיצויי הפיטורין, לעובד שפוטר מגיע לקבל את ההפרש של 2.33%.
השלמת פיצויי פיטורין זה בעצם השלמת ההפרש בין מה שנצבר בקופת הפנסיה לבין מה שהעובד אמור לקבל שזה 8.33%, שהמעסיק אמור להשלים לעובד.
כלומר, גובה השלמת הפיצויים הוא ההפרש שבין 8.33% לבין מה שהופקד בפנסיה וזאת, לפי השכר האחרון של העובד שהוא הקובע בעניין גובה הפיצויים.

מתי עובד זכאי להשלמת פיצויים?

עובד זכאי להשלמת פיצויים בהתאם למה שנקבע בצו ההרחבה, מעסיק משלים את ההפרש בהתאם למה שנקבע בצו ההרחבה וישנם 3 תנאים שהעובד צריך לעמוד בהם כדי להיות זכאי להשלמת פיצויים:
1. העובד פוטר ע"י המעסיק או שהתפטר בדין מפוטר.
2. העובד השלים שנת עבודה אחת אצל המעסיק.
3. המעסיק הפריש לעובד במסגרת החסכון הפנסיוני סכום בשיעור שנמוך מ-8.33%.

האם עובד יכול לקבל פיצויים בשל הרעה בתנאי העסקה?

ישנם מקרים בהם העובד יכול לקבל פיצויים, גם בשל הרעה בתנאי העסקה.
במקרה בו העובד נאלץ לעבוד במשרה שונה בחברה בה הוא מועסק, לעבור למחלקה אחרת או להחליף סביבת עבודה.

כאשר הדבר נעשה בניגוד לרצון העובד וללא תיאום מקדים מולו וכן כאשר לא מדובר בקידום מקצועי.
כאשר מדובר על מצב מסוג זה, הרי שבנסיבות מסוימות העובד יכול להתפטר בדין מפוטר ולקבל השלמת פיצויים. כמו כן יוכל לתבוע דמי אבטלה מטעם הביטוח הלאומי.

כיצד מתבצע הטיפול בכספים מול מס הכנסה?

עובדים אשר מעוניינים לשחרר את פיצויי הפיטורים אשר נצברו לטובתם, צריכים לקבל טופס 161 מפורט ובו הסכום לפיצויים, ולהעביר את המסמך לידי פקיד שומה במס הכנסה.

בשלב הבא, יש להעביר את שומת המס לחברה המנהלת, את החיסכון הפנסיוני של העובד, ולהורות לאיזה חשבון להעביר את הכספים.
עם זאת, ההמלצה היא להימנע ממשיכה של כספי הפיצויים מהפנסיה, לפני ההגעה לפנסיה, במטרה שקצבת הפנסיה לא תפגע גם כאשר קיים פטור מלא על מענק הפיצויים.

באילו מקרים פיצויי פיטורים פטורים ממס?

על פי החוק, פיצויי פיטורים פטורים ממיסים עד לתקרה של כ-12.3 אלף שקלים – כלומר, במקרים בהם פיצויי פיטורים מחושבים לפי שכר הנמוך מסכום זה העובד לא נדרש לשלם עליהם מיסים.

במידה והפיצויים חושבו על שכר גבוה מסכום זה, העובד יידרש לשלם מס לפי שיעור המס השולי, זאת אומרת שהוא יידרש לשלם מס כמו על משכורת רגילה.

בשורה התחתונה, בשל "חובת ביטוח פנסיוני לעובדים" כל עובד שפוטר או התפטר מיוזמתו רשאי למשוך את פיצויי הפיטורים שלו, משום שהם גלומים כרכיב בביטוח הפנסיוני. עם זאת, לא מומלץ למשוך את כספי הפיצויים מפני שפעולה זו תקטין באופן משמעותי את החיסכון הפנסיוני שלכם.

הליך פיטורין לא תקין

הליך פיטורין לא תקין או פיטורים לא כדין משמעו בהליך פיטורים לא חוקי לפי דיני העבודה שנקבעו במדינת ישראל, במקרים שהפיטורים לא היו חוקיים, לעובד יש זכות להגיש תביעה בבית הדין לעבודה כנגד המעסיק, ישנם מקרים כאשר מדובר בפיטורים שלא כחוק ואז בית הדין מתערב ודורש להחזיר את העובד לעבודה,או לחילופין לפצות כספית את העובד. המקרים בהם מדובר בפיטורים אסורים לפי החוק הם למשל:
1. פיטורים בזמן מילואים
2. פיטורין לאחר לידה
3. פיטורים בזמן היריון
4. פיטורים בניגוד להסכם אישי או קיבוצי של העובד
5. פיטורין ללא שימוע

אי תשלום פיצויי פיטורין

ישנם מקרים בהם, עובד פוטר מעבודתו או התפטר בדין מפוטר, והמעסיק לא שילם לו את השלמת הפיצויים המגיעים לו לפי חוק פיצויי פיטורים, יכול להגיש תביעה נגד המעסיק בגין אי תשלום פיצויי פיטורין הנקרא הלנת שכר והלנת פיצויי פיטורין בפנייה לבית דין אזורי לעבודה.
נציין כי לצורך הגשה של תביעה מהסוג הזה יש צורך בהיוועצות עם עורך דין מקצועי בתחום דיני עבודה.

פוטרתי מהעבודה - מה עושים?

תקופת הפיטורין נחשבת לתקופה לא קלה בד"כ לעובד שפוטר, במיוחד אם הפיטורים קרו במפתיע ולעובד לא היה זמן להתכונן לכך, נפשית או כלכלית, אבל חשוב תמיד לדעת לסיים יפה ולהמשיך הלאה כי כל סיום במקום עבודה אחד הוא התחלה במקום עבודה אחר.

קבלת פיצויים לאחר פיטורים

מומלץ תמיד לוודא שתחשיב גמר החשבון ופיצויי הפיטורים תקין ואין בו טעויות, ולדרוש לפני סיום העבודה את כל תלושי השכר החסרים מהמעסיק, חשוב גם לקבל מכתב סיום העסקה מהמעסיק, כיוון שמכתב העסקה ותלושי השכר נחוצים כאשר מתכננים ללכת לביטוח לאומי כדי לברר האם ישנה זכאות לדמי אבטלה, תלושי השכר נחוצים לצורך בדיקת תלושי שכר במידה ונראה לנו שהוחסרו מאיתנו כספים ע"י המעסיק.

שאלות ותשובות בנושא פיצויי פיטורין

תהליך פיטורים תקין נחשב לכזה במידה והעובד קיבל מכתב זימון לשימוע, כאשר בוצע לעובד שימוע על פי חוק, ובו השמיע המעסיק את הטענות כלפי העובד ובו ניתנה לעובד הזדמנות להגיב על הטענות הללו ולשכנע את המעסיק שלא לפטרו, העובד זכאי להגיע לשימוע בליווי עורך דין או בן משפחה, בנוסף, המעסיק צריך לתעד את השימוע ע"י פרוטוקול.

כיוון שאינך עורך דין או חשב שכר, לא תוכל/י לעלות על סטיות וטעויות שנעשו בתלושי השכר שלך
ולא תוכל/י לדעת אף פעם אם קיבלת את מלוא זכויותיך.
לכן, פנייה לזכות לעובד תוכל לספק לך את התשובה הסופית והמדויקת
אם ישנן זכויות נוספות שלא מומשו או תשלומים שטרם שולמו.

לאחר פיטורים עלייך לוודא שקיבלת את כל התשלומים המגיעים לך עפ"י חוק כגון: משכורת אחרונה הכוללת תשלום עבור הודעה מוקדמת, הפרש עבור ימי הבראה וימי חופשה במידה ויש וכמובן פיצויי פיטורים, ואת המסמכים הרלוונטיים טרם העזיבה את מקום העבודה כגון: אישור המעסיק על סיום העסקה, מכתב שחרור כספים לחברת הביטוח הפנסיונית, טופס 161 וטופס 106 ולאחר מכן לברר את הזכאות לדמי אבטלה ולהירשם דרך אתר התעסוקה.

תחשיב פיצויי פיטורין לעובד חודשי מתבצע באופן הבא: מכפילים את השכר החודשי האחרון בשנות העסקה במקום העבודה, אם מדובר בעובד שעתי, נכפיל את השכר השעתי האחרון כפול הוותק, ואם מדובר בעובד במשרה עם היקף משתנה, אז התחשיב יתבצע לפי השכר הממוצע בתקופת העסקה של העובד ועל בסיס היקף המשרה.

הזכאות לפיצויי פיטורין מגיעה לעובד שפוטר לאחר שהשלים לפחות שנת עבודה אחת אצל אותו מעסיק/ באותו מקום עבודה, ולא נשללה ממנו הזכאות עקב עבירה פלילית כלשהי שביצע במקום העבודה, פיצויי פיטורין מגיעים גם לעובד או עובדת שהתפטרו בשל סיבה מוצדקת כגון: מעבר דירה, מצב בריאותי לא תקין, טיפול בילדים או שהייה במעון לנשים מוכות.

הסיבות בגינן ניתן לקבל פיצויי פיטורים במקרה של התפטרות הן: חילופי מעסיקים, מעבר דירה למקום מרוחק, לידה (לצורך טיפול בילד), גיוס לצה"ל, שהייה במעון לנשים מוכות, הרעה בתנאי עבודה, הרעה בתנאי עבודה עקב מעבר דירה, מצב בריאותי לקוי של עובד או בן משפחתו ואימוץ ילד (לצורך טיפול בילד). 

על מנת לחשב כמה כסף מגיע לעובד עבור כל השנים בגין דמי הבראה, ימי חופשה, שעות נוספות, הפרשות לקרן פנסיה, הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורין, מומלץ לפנות לצוות המקצועי של זכות לעובד המורכב מעורך דין לדיני עבודה, חשבי שכר ורואה חשבון שיידעו לחשב במדוייק כמה כסף הוחסר מכם, לרבות אם חל עליכם הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

מאמרים בנושא פיצויי פיטורין

פיטורים של עובדת בהריון

פיטורים של עובדת בהריון

פיטורי עובדת בהריון נחשבים אסורים לפי חוק ומהווים עילה לתביעה וסיבה טובה לקבלת פיצויים כספיים כיוון שלאישה בהריון לא קל וכמעט בלתי אפשרי להחליף מקום

קרא עוד »

פיטרו אותך ולא בטוח שקיבלת את כל מה שמגיע לך מהמעסיק?
פנו אלינו, ייעוץ ראשוני חינם!