fbpx

מה צריך לכלול מכתב פיטורים תקין לעובד?

כאשר מפטרים עובד, חובה על המעסיק לתת לו מסמך הודעה מוקדמת לפיטורים,
אשר מכונה בקיצור "מכתב פיטורים",

וזאת כאמור בסעיף 2(א) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001.

מה אומר החוק לגבי מכתב פיטורים?

בעקרון, החוק אינו מבדיל בין מקרה פיטורים של עובד אחד למקרים שבהם מפוטרים מאות עובדים
ואף למעלה מכך, כך שבכל מקרה, ללא קשר למספר העובדים המפוטרים,
יש למסור לכל עובד שפוטר – מכתב פיטורים אישי, אשר מיועד ספציפית לו.

את המכתב יש למסור לעובד מבעוד מועד, ובהתאם לחוק.
לדוגמה, כאשר מדובר בפיטורי עובד שעבד בשכר חודשי במשך שנה לפחות,
יש לתת לו את מכתב הפיטורים חודש מראש, אלא אם כן סוכם בין הצדדים על תקופה ארוכה יותר.

מהם הפרטים שיש לציין במסגרת מכתב פיטורים?

  1. במסגרת מכתב הפיטורים חובה לציין את תאריך מסירת המכתב ואת תאריך סיום העבודה כלומר כניסת הפסקת העבודה לתוקף.
    כך קובע סעיף 2(ג) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים.
    בנוסף, אם המעסיק החליט לוותר על נוכחות העובד במקום העבודה עד לתאריך סיום העבודה,
    עליו לציין את זה במסגרת המכתב, וזאת כאמור בסעיף 6(ב) לחוק הודעה מוקדמת לפיטורים.
    2. ניתן לציין במכתב את סיבת הפיטורים אבל זה לא חובה לציין מה הסיבה.

3.  יש לצרף למכתב את תחשיב הגמר חשבון, המפרט את הסכומים שמגיעים לעובד,
הפרשות לפנסיה וקרן השתלמות, פדיון ימי חופשה והבראה.
4. ולסיום, חשוב שהמכתב יהיה מסמך רשמי מהמעסיק עם חותמת שלו וחותמת החברה.

חובת שימוע לפני פיטורים

אם נערך לעובד שימוע לפני קבלת ההחלטה בדבר פיטוריו, מקובל לציין גם עובדה זו במכתב הפיטורין.
כמו כן, לעתים מקובל לציין במכתב גם את סיבת הפיטורין,
במיוחד אם הדבר נבע בשל החלטה ארגונית שאיננה קשורה לכישוריו האישיים של העובד.
לדוגמה, בשל צורך בצמצום כוח האדם עקב אילוצים כלכליים או בשל צעדי התייעלות
ותוכנית רה-ארגון של מקום העבודה, או אף בשל סגירת מקום העבודה, חלילה.

ולבסוף, לרוב מקובל לסיים בנימה חיובית, ולהודות לעובד על תרומתו למקום העבודה (וזאת בנוסף למכתב המלצה או במקומו)
ולאחל לו הצלחה בהמשך דרכו, גם במקרים שבהם נסיבות הפיטורים נגרמו בשל אי שביעות רצון מכישוריו של העובד.

מה צריך לכלול מכתב פיטורים תקין לעובד?

מהי חשיבות מתן מכתב פיטורים?

המכתב הינו מסמך חשוב מאד עבור העובד שפוטר, וזאת בגלל כמה סיבות:
הוא נועד להגדיר באופן ברור ומפורש את מועד כניסת הפיטורין לתוקף, על מנת שגם המעסיק
וגם העובד ידעו בבירור מתי יחסי עובד מעביד ביניהם מסתיימים, ומתי העובד לא אמור להגיע יותר למקום העבודה.

קבלת דמי אבטלה

ללא מכתב הפיטורים, העובד לא יוכל לפנות ללשכת התעסוקה
ולא יוכל לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.
זאת, למעט במקרים שבהם העובד התפטר בנסיבות שבהן יש לראות בו כמי שהתפטר על פי החוק,
למשל: כמו במקרים שבהם העובד התפטר על מנת לטפל בילדו הנכה או מקרים נוספים שנקבעו בחוק.

המכתב נועד להבטיח את זכותו של העובד לקבלת פיצויי פיטורים,
במיוחד במקרה שבו המעסיק עלול להתכחש לזכות הזאת,
ולטעון שהעובד התפטר מיוזמתו החופשית ולא פוטר, ועל כן הוא איננו זכאי כלל לקבלת פיצויי פיטורים.

הלנת פיצויי פיטורים

מכתב הפיטורים נועד להבטיח את זכותו של העובד לקבל פיצויי הלנת פיצויי פיטורין,
אילו הפיצויים שולמו לו באיחור או לא שולמו לו כלל,
וכן לקבוע את התאריכים הספציפיים לצורך חישוב תקופת הלנת פיצויי הפיטורים.

אופן מסירת המכתב לעובד

עקרונית, סעיף 2 (ג) לחוק הודעה מוקדמת קובע כי המכתב צריך להינתן לעובד "בכתב".
בהקשר זה, השאלה המתבקשת היא, האם שיגור מכתב פיטורין
באמצעים אלקטרוניים כמו מייל או הודעת וואטסאפ,

יכול אף הוא לענות על דרישת הכתב של החוק, אולם נכון להיום אין לשאלה תשובה חד משמעית.
יש כאלו שטוענים כי הדבר אפשרי על פי החוק, גם אם אינו מכובד כמו הגשת מכתב פיטורין על גבי נייר,
במיוחד אם הדבר נעשה לאחר שכבר התקיימו שימוע או שיחה מוקדמת בעניין זה,
ויש כאלו שחושבים כי הדבר אינו אפשרי בכל מקרה.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!