fbpx

מחירון

בחרו את הבדיקה הרלוונטית עבורכם

במחירון של זכות לעובד תוכלו לבחור את הבדיקה המתאימה לכם לפי סוג ההסכם, תחום העיסוק שלכם והוותק שלכם במקום העבודה, תקבלו דוח עם פירוט מלא של כל הסעיפים שנבדקו בבדיקה, באלו סעיפים נגרמו טעויות בתלושי השכר שלכם ומה השווי של הטעויות האלו בתלושי בשכר עבור כל תקופת העסקה.

890 ₪

בדיקה עד 3 שנים

בדיקת תלושים מלאה ויסודית לכל התקופה.

הבדיקה כוללת דוח זכויות מפורט, תחשיב פיצויים וחישובי גמר חשבון.

1350 ₪

בדיקה עד 3 שנים
עבור צו הרחבה/הסכם קיבוצי

בדיקת תלושים מלאה ויסודית הכוללת צו הרחבה/ הסכם קיבוצי

הבדיקה כוללת דוח זכויות מפורט, תחשיב פיצויים וחישוב גמר חשבון.

*המחירים הנקובים כוללים מע"מ. המחירים הינם בגדר הערכה בלבד ועשויים להשתנות בהתאם לשיקול דעת החברה
ועל פי נסיבות ההעסקה ומורכבות הבדיקה.

שאלות ותשובות בנושא מחירון בדיקת תלושי שכר

לא, ניתן לעשות בדיקת עבור כל שנות העסקה אצל אותו המעסיק וגם אצל מעסיקים קודמים.

תוספת לעלות הבדיקה הבסיסית עבור כל שנה נוספת היא 250 ש"ח,
לעובדים בצווי הרחבה או הסכמים קיבוציים התוספת לעלות הבדיקה הבסיסית הינה 300 ש"ח.

כן, אבל הדוח לא יהיה מדוייק, אך יהיה ניתן לדעת כבר כסף הוחסר בחודשים שבגינם בוצעו הבדיקות.

ניתן לפנות להנהלת חשבונות ולבקש את תלושי השכר, ללא תלושי שכר כלל לא נוכל לבצע בדיקה.

ניתן לשלם בכרטיס אשראי או בהעברה בנקאית.

כן, ישנה אפשרות לשלם בתשלומים בכרטיס אשראי ללא ריבית.

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!