fbpx

מהו הסכם קיבוצי?

מדי פעם ניתן לשמוע על עובדים החותמים על הסכם קיבוצי עם ארגון עובדים
הכולל תנאים משופרים לעובדים במקום העבודה.
כל הפרטים על ההסכם- במאמר הבא.

ראשית כל, מה זה הסכם קיבוצי?

מדובר על הסכם עבודה הנחתם בין מעסיק או ארגון מעסיקים לבין ארגון עובדים במקום עבודה.
ההסכם נחתם לאחר משא ומתן על תנאי העסקה שונים של העובדים הכוללים
סעיפים בנוגע לזכויות וחובות של העובדים ושל המעסיק.
להבדיל מהסכם אישי בין עובד למעביד, הסכם זה הוא הסכם הכולל מספר עובדים ומספר מעסיקים.

אילו סוגים של הסכם קיבוצי קיימים?

במדינת ישראל ניתן למנות מספר סוגים של הסכמים קיבוציים וכעת נביא פירוט לגבי ההסכמים השונים:
הסכם קיבוצי מיוחד: מדובר על הסכם הנחתם בין המעסיק לבין העובדים.
הסכם קיבוצי כללי: מדובר על הסכם לכלל שטח המדינה או לחלק ממנה המיועד לענפי עבודה מסוימים,
כך ההסכם הוא בין ארגון העובדים בענף העבודה.

מהם התנאים של הסכם קיבוצי?

על מנת שההסכם יתקיים ישנם מספר תנאים חשובים שכעת נפרט:

א. חתימה: ההסכם נחתם בין מעסיק או ארגון.
ב. תוכן: תוכן ההסכם נוגע לקבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו של אדם, תנאי עבודה וכן יחסי עבודה.
ג. כתב: ההסכם חייב להיות כתוב ולא בעל פה.
ד. משא ומתן: ההסכם חייב להיות כתוצאה ממשא ומתן בין הצדדים.
ה. רישום: נוסף על כך, ההסכם חייב להיות רשום אצל רשם ההסכמים.

מכאן, הסכם קיבוצי שאינו עומד בתנאים הנ"ל לא יכול להיחשב בתור הסכם קיבוצי תקין
ולכן טרם חתימה על הסכם יש חשיבות עליונה לוודא כי מתקיימים כל הסעיפים.

מהו הסכם קיבוצי?

מהם הנושאים אשר ניתן לקבוע במסגרת הסכם קיבוצי?

במסגרת ההסכם ניתן לקבוע מספר נושאים אשר נפרט כעת.
לפי החוק, על תוכן ההסכם להיות בנושא יחסי עבודה וזכויות עובדים.
על ההסכם לכלול סעיפים המתייחסים לקבלת עובד למקום עבודה ועד סיום העסקה של עובד.

הנה פירוט של זכויות אשר ניתן לקבוע במסגרת ההסכם:

1. הגדרת שכר הבסיס בארגון.
2. קביעת תוספת שכר אוטומטית.
3. הגדלת שיעורי הפרשות לפנסיה.
4. קבלת תוספות שונות כמו למשל ביגוד, גני ילדים, סבסוד ארוחות ועוד.
5. קרן השתלמות לכל העובדים.
6. הגדלת ערך יום ההבראה.
7. קביעת מנגנון פיטורים.

נציין כי התוקף של ההסכם והתנאים השונים חל מהיום בו נקבע ההסכם.
באופן כללי, בישראל נהוג לחתום על הסכמים קיבוציים כללים לתקופה קצובה,
היות ויש להתאים את ההסכמים הנחתמים לתנאי העבודה
וכן להעלאות שכר כפי שנדרש במשק.

איך העובדים יכולים להגן בנוסף על הזכויות שלהם?

ברוב המקרים הסכם עבודה שנקבע מגדיר את החובות והזכויות של העובדים במקום העבודה,
אך נוסף על זאת, על העובדים חלות זכויות מכוח חוקי המגן אשר חלים במדינה,
כמו למשל שעות העבודה והמנוחה או חוק הגנת השכר.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!