fbpx

חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

 

עפ"י החוק, עובדת שחזרה לעבודה אחרי חופשת לידה זכאית לקבל את אותם התנאים
בעבודה שהיו לה לפני חופשת הלידה,
תוך כדי התחשבות במצבה ומתן הזדמנות להשתלבות מחדש
ולאפשר לה לחזור לתפקיד שהיה לה לפני היציאה לחופשה.
(אלא אם מדובר במקרה יוצא דופן עקב שינוי במקום העבודה).
מדובר בתקופה רגישה לאשה שרק ילדה ולכן העובדת מוגנת מפיטורים בתקופה הנ"ל.

מה צריך לדעת לגבי חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה?

1. חשוב לדעת שלמעסיק אסור לפגוע בהיקף המשרה או בהכנסה של העובדת למשך 60 יום
מיום חזרתה של העובדת למקום העבודה.

2. חובה על המעסיק לתת לעובדת הזדמנות להשתלב מחדש במקום העבודה
לאחר היעדרות בשל ההריון, הלידה וחופשת הלידה.

3. ישנו איסור על פיטורי עובדת וכן מתן הודעה על פיטורים
במהלך חופשת לידה או חופשה ללא תשלום ובמשך 60 יום מתום חופשת הלידה.

4. קיים איסור על מתן הודעת פיטורים לעובדת אשר נעדרת מעבודתה בשל מצבה לאחר הלידה,
למשך עד 6 חודשים מתום חופשת הלידה + 60 יום מתום היעדרות זו (בכפוף לאישור רפואי).

5. במידה והמעסיק יגרום לשינוי בתפקיד או בתנאי העבודה של העובדת, הוא עלול להיחשב
כמי שפיטר את העובדת בצורה לא חוקית.
(שכן בהתאם לחוק עבודת נשים, המעסיק צריך אישור מיוחד על מנת לפטר עובדת,
בתקופה של ההריון ולתקופה של כ-60 יום מחזרה של העובדת לאחר הלידה.
אלא אם המעסיק יוכיח שביצע שינוי במקום העבודה ולכן שינוי התפקיד
לא נעשה במטרה לגרום לפיטוריה של העובדת).

פיטורים שלא כדין של עובדת אחרי חופשת לידה

6. במידה והמעסיק אכן ייחשב כמי שפיטר את העובדת בצורה לא חוקית,
לעובדת תיתכן זכאות לקבלת פיצוי ללא חובת הוכחה,
ייתכן שהעובדת תהיה זכאית לתשלום עבור 60 ימי עבודה מחזרתה למקום העבודה,
לפיצויי פיטורים וגם לחלף הודעה מוקדמת לפיטורים.

7. מעסיק שמפר את התקנות האלו עשוי להיות חשוף לתביעה בבית הדין האזורי לעבודה,
בשל פיטורים של עובדת שלא כדין לאחר לידה,
וייתכן גם בשל הפרת חוק שיוויון ההזדמנויות שעוסק בהפלייה במקום העבודה
וגם במקרים של הריון ולידה.

8.  במקביל, העובדת תוכל להגיש תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה,
שהינה רשאית להטיל קנס מינהלי על המעסיק בגובה של 17,640 ש"ח
אם מדובר במעסיק ולא בחברה, או קנס בגובה של 32,280 ש"ח.

9. במידה והמעסיק כבר הפר את אחד מהחוקים האלו במהלך השנתיים שקדמו לתקופה זו,
הוא עלול לספוג קנס כפול מהסכום הרגיל.

10. המעסיק אינו חייב להסכים במידה והעובדת תרצה לשנות את תפקידה או תנאי העסקתה
לאחר חזרתה מחופשת הלידה.

חזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

מקרה לדוגמא של אשה שחזרה לעבודה אחרי חופשת לידה

עע 627/06 אורלי מורי נ' מ.ד.פ ילו בע"מ

במקרה זה, לדוגמא, קבע בית הדין הארצי, כי לא ניתן להמיר את התקופה המוגנת בתשלום חד-פעמי.
במקרה הנ"ל היה מדובר בעובדת, אשר פוטרה במועד שבו הייתה אמורה לשוב מחופשת הלידה,
והמעסיק שילם בעבור תקופת הימים המוגנים שלאחר חופשת הלידה כפדיון.

בהקשר זה נקבע, כי המטרה של ההוראה הנ"ל היא למנוע מהמעביד את שובה של העובדת לעבודתה,
להבטיח את זכותה של העובדת לחזור לעבודתה בתום חופשת הלידה,
ולתת לה הזדמנות ממשית ולהשתלב בעבודה מחדש ולהוכיח את יכולותיה גם לאחר ההיעדרות הממושכת מהעבודה.

לסיכום

במידה וחזרת למקום העבודה לאחר חופשת לידה,
ואת מרגישה שנעשה לך עוול ולא מתחשבים בזכויותייך, שנוצר מצב של הרעת תנאים כגון:
הפחתה בשכר, הורדה בתפקיד, נטילת סמכות או צמצום היקף המשרה,
דעי שאת זכאית לתנאים מיוחדים בתקופה זאת,
ויש לך אפשרות לתבוע את המעסיק במידה ואינו מתחשב במצבך,
ייתכן מאוד שתהיי זכאית לקבל פיצוי בגין עוגמת נפש ופיטורין שלא כדין.

 

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!