fbpx

מהו חוזה עבודה?

חוזה עבודה הוא מסמך הכולל הבנות והסכמות, בין העובד והמעסיק, לגבי תנאי העבודה. המסמך כולל התייחסות לתנאים סוציאליים, שכר, בונוסים והגבלות. בדיקת התלושים שלנו מתבצעת בסנכרון עם חוזה העבודה האישי של העובד כדי לוודא שקיבלתם את כל מה שמגיע לכם בהתאם להסכם.

מה כולל חוזה עבודה אישי?

חוזה העסקה אישי כולל את התנאים הבאים:
הסכם אישי – במסגרתו העובד והמעסיק מצהירים כי מדובר בהסכם עבודה אישי המסדיר את יחסי העבודה ולא חלים עליו הסכמים קיבוציים.

משך ההסכם – מדובר על פירוט של תקופת ההסכם החל מתאריך מסוים ועד לתאריך מסוים, ובו מתחייב המעביד להעסיק את העובד.
קיימת אפשרות להארכה של ההסכם שיש אפשרות לממש, באמצעות הודעה מוקדמת.

תנאים לסיום ההסכם – מדובר על הצהרה לפי המעסיק יכול להביא לסיומו של ההסכם, בכפוף להודעה מוקדמת ללא פיצויים.
כך למשל, במידה והעובד הפר את ההסכם ולא הסכים לחזור בו.

תקופת ניסיון – במסגרת החתימה על החוזה מגדירים תקופה מסוימת בתור תקופת ניסיון, ובודקים האם הניסיון הצליח.

הגדרת תפקיד – תיאור התפקיד כולל המשימות הדרושות לביצוע.

שעות העבודה -יש פירוט על שעות העבודה לצורך חישוב השכר.

הפסקות – כמות ההפסקות בעבודה ואורך ההפסקות.

שכר – פירוט של שכר העובד.

ימי מחלה –  לכמה ימים זכאי העובד ואופן התשלום בהתאם לחוק.

נסיעות ואחזקת רכב – פירוט ההסכם בין הצדדים לגבי השתתפות בהוצאות נסיעה.

סיום תפקיד – העובד מתחייב לבצע חפיפה מסודרת במידה ויחליט לעזוב את העבודה.

הסכם סודיות – העובד מתחייב לשמור על הסכם סודיות למשך תקופת העסקה שלו.

חתימות – העובד והמעביד יחתמו במקומות המיועדים לכך, בעמוד האחרון של החוזה ובראשי תיבות בכל עמוד.

מהו חוזה עבודה?

מה כדאי לדעת לפני חתימה על חוזה עבודה?

כדאי להתחיל עבודה שיש לכם חוזה מסודר וחתום, כאשר כל התנאים ידועים לכם ומוסכמים. במידה ולא הספקתם לחתום על חוזה עבודה, הרי תצטרכו לעשות זאת תוך 30 יום מהרגע בו התחלתם לעבוד.

מה חשוב שיופיע בחוזה העבודה שלכם?

שם המעסיק
שם העובד
תאריך תחילת העבודה
אורך יום העבודה
יום המנוחה
שכר
תשלומים עבור תנאים סוציאליים
תיאור עיקרי של התפקיד

על המעסיק למסור לעובד את החוזה

כבר קרו מקרים בהם עובדים נסמכו על חוזי עבודה בעל פה, וגילו כי המעסיקים שלהם לא עומדים בתנאים. לפי החוק, על המעביד למסור לעובד את החוזה ביד כאשר כל הסעיפים ברורים. נוסף על זאת, לפי חוק הגנת השכר, על המעביד למסור לעובד תלוש משכורת. בחוזה בעל פה, יהיה קושי להוכיח כי מדובר בהפרה, ולכן חשוב ביותר להקפיד ולחתום על החוזה על מנת למנוע אי הבנות.

התייעצות עם מומחים

זקוקים לסיוע בכל הקשור לחתימה על הסכם? רגע לפני שאתם חותמים על החוזה, אתם מוזמנים לפנות לעורך דין דיני עבודה שמומחה בתחום, על מנת לעבור על כל הסעיפים ולחתום על החוזה בלב שקט. יש לזכור שכל שינוי בתנאי העבודה שנקבעו מראש, יכול להוות ולהתפרש כהרעת תנאים בעבודה.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!