fbpx

התפטרות מעבודה - מה מגיע לי?
כל מה שצריך לדעת

התפטרות מעבודה היא לא החלטה שמקבלים ברגע,
זאת החלטה שיכולה להשפיע על החיים באופן מהותי, שצריך לשקול היטב.
כאשר מחליטים להתפטר, חשוב לדאוג למקור הכנסה כלשהו למשך מס' חודשים
ליתר בטחון, לתקופה שבה אין הכנסה קבועה. 

התפטרות

הודעה על התפטרות מהעבודה

עובד שהחליט להתפטר חייב להודיע על כך מראש ובכתב למעסיק, בניגוד לפיטורים, במקרה של התפטרות אין חובת שימוע לעובד, אבל ישנו פרק זמן מסויים שבו העובד צריך ליידע מראש את המעסיק בעניין ההתפטרות. לעובד אין אפשרות על פי חוק להחליט שאינו מגיע לעבודה, מצב כזה עלול לגרור את המעסיק לתביעה נגדו. הוא גם לא יכול להתחרט בעניין ההתפטרות – הוא יצטרך את הסכמת המעסיק לכך, לעומת זאת, אם ההודעה על ההתפטרות/ הפיטורים נעשתה בשעת כעס, ניתן להתחרט בפרק זמן סביר ללא הסכמת העובד/ המעסיק.
הודעה על התפטרות למעסיק

הודעה מוקדמת להתפטרות

אם עובד התפטר בלא מתן הודעה מוקדמת למעסיק – הוא יהיה מחוייב בתשלום פיצויים למעסיק למשך התקופה בה נעדר
ללא הודעה מוקדמת, בגובה השכר שבו השתכר טרם התפטרותו.
כמובן שאם מדובר במקרים יוצא דופן, העובד יהיה פטור מתשלום פיצויים למעסיק,
וזאת כמובן באישור שר העבודה והרווחה,
שלו יש את הסמכות להחליט, האם מדובר במקרה יוצא דופן
ואם ההתפטרות של העובד אכן מוצדקת.

במשך זמן ההודעה המוקדמת להתפטרות על העובד להגיע לעבודה כרגיל
ולקבל את השכר שהיה רגיל לקבל,
על פי חוק, במידה והמעסיק מחליט שאינו מעוניין שהעובד יגיע לעבודה
בתקופת הודעה מוקדמת,
עליו לשלם לו כרגיל עבור התקופה הזאת.

עובד חודשי יצטרך להודיע למעסיק מראש על התפטרותו בהתאם לוותק שצבר במקום העבודה,
וותק עד חצי שנה בעבודה – העובד יצטרך לתת התראה של יום עבודה עבור כל חודש שעבד.
וותק מעל חצי שנה בעבודה – העובד יצטרך לתת התראה של יום עבודה עבור כל חודש שעבד בחצי שנה הראשונה
ולאחר מכן 2 ימי עבודה עבור כל חודש נוסף.
וותק מעל שנה בעבודה – יצטרך לתת התראה של חודש ימי עבודה מראש.

האם מותר לצאת לחופשה בימי ההודעה המוקדמת?

עובד שיש ברשותו ימי חופשה צבורים שלא ניצל, רשאי לצאת לחופשה בתקופה זו בהסכמת המעסיק בלבד, אסור למעסיק לכפות על העובד לנצל את ימי החופשה שצבר בתקופת ההודעה המוקדמת.

ימי מחלה בזמן ההודעה המוקדמת

בזמן הודעה מוקדמת להתפטרות, למעסיק אסור להפחית מהשכר בגין הימים שבהם העובד היה בימי מחלה ועובד שחלה בתקופת ההודעה המוקדמת, אינו חייב להשלים את ימי העבודה בהם היה חולה לאחר חזרתו לעבודה.

התפטרות בדין מפוטר

במקרים בהם עובד נאלץ להתפטר ממקום העבודה מסיבות חריגות,
תיחשב ההתפטרות בדין מפוטר, חישוב פיצויים לעובד שהתפטר במקרה כזה יהיו
זהים למקרה שבו המעסיק היה מפטר את העובד מרצונו, ואם מגיע לעובד פיצויים,
מחובתו של המעסיק לשלם לו את כל הזכויות כדין פיטורים. 
פיצויי פיטורים לעובד שהתפטר נקראים גם פיצויי התפטרות

סיבות להתפטרות המזכות בפיצויי פיטורין

במידה ויש סיבות אישיות להתפטרות העלולות לזכות את המתפטר בפיצויים, כמובן שמדובר בפיצויים לעובד שהתפטר אחרי שנה לפחות
יש לציין במכתב ההתפטרות, את הסיבות שהובילו להתפטרות שמזכות בפיצויי התפטרות, להלן הסיבות:

1. התפטרות עקב מצב בריאותי
2. טיפול בילד
3. חילופי מעסיקים
4. הרעת תנאים במקום העבודה
5. מעבר דירה למקום מרוחק ממקום העבודה (כ-40 ק"מ ממקום המגורים הנוכחי)
6. הגעה לגיל פרישה
7. שהייה במקלט לנשים מוכות
אם העובד חווה הרעת תנאים במקום העבודה, יש לציין זאת גם במכתב.
אך חשוב לתת מכתב התראה בגין ההרעה בתנאים לפני ההתפטרות,
במידה והמעסיק לא פעל לתקן את ההרעה בתנאים
ייתכן שיהיה מחוייב לשלם פיצויי פיטורין לעובד בגין כך.

התפטרות ללא סיבה מוצדקת או ללא וותק של שנה

במקרים בהם המעסיק הפריש עבורכם כספים לביטוח הפנסיוני (כפי שראוי בחוק),
תהיו זכאים למשוך את רכיב הפיצויים,
גם אם אין ברשותכם סיבה מוצדקת לפי החוק, או וותק של שנה במקום העבודה –
זאת בעקבות סעיף 14 לחוק פיצויי הפיטורים.

סעיף 14 לפיצויים קובע:

לפי סעיף 14, נקבע שההפרשות החודשיות שהמעסיק הפריש לקופת הפיצויים שלכם במהלך העסקתכם משמשים כפיצויי הפיטורים, ובשל כך המעסיק לא צריך להשלים פיצויים בעקבות תוספת שכר, במהלך תקופת ההעסקה וככל וההפרשות בוצעו על 100% מהשכר הקובע לפיצויים. החל משנת 2008 סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים חל באופן אוטומטי על מעסיקים, וזאת בעקבות פרסומו של צו ההרחבה לביטוח הפנסיוני, לפיו כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 יהיו זכאים להפרשות לפנסיה, על ידי מעסיקיהם וכן עובדים לאחר גיל פרישה שממשיכים לעבוד, או שהגיעו לעבודה ללא קצבה מפנסיה קיימת.

משיכת פיצויים במקרה של התפטרות

לפי סעיף 14, נקבע שההפרשות החודשיות שהמעסיק הפריש לקופת הפיצויים שלכם במהלך העסקתכם משמשים כפיצויי הפיטורים, ובשל כך המעסיק לא צריך להשלים פיצויים בעקבות תוספת שכר, במהלך תקופת ההעסקה וככל וההפרשות בוצעו על 100% מהשכר הקובע לפיצויים. החל משנת 2008 סעיף 14 בחוק פיצויי פיטורים חל באופן אוטומטי על מעסיקים, וזאת בעקבות פרסומו של צו ההרחבה לביטוח הפנסיוני, לפיו כל עובד שמלאו לו 21 ועובדת שמלאו לה 20 יהיו זכאים להפרשות לפנסיה, על ידי מעסיקיהם וכן עובדים לאחר גיל פרישה שממשיכים לעבוד, או שהגיעו לעבודה ללא קצבה מפנסיה קיימת.

התפטרות בזמן מחלה

אם עובד מתפטר בזמן מחלה שלו או אצל קרוב משפחה מדרגה ראשונה, עליו להוכיח שהמחלה היא אכן הסיבה להתפטרות, כלומר עליו להציג מסמכים רפואיים המאשרים זאת, כאשר תהיה לו הוכחה שאכן התפטר בגלל מצב בריאותי או רפואי לקוי, ההתפטרות תיחשב לו כאילו פוטר והוא יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

גמר חשבון לאחר התפטרות מעבודה

יש לבצע הליך גמר חשבון בין המעסיק לעובד גם כאשר מדובר בהתפטרות, וגם אם לא מגיע לעובד את אותן הזכויות אילו היה מפוטר, כמו כן, העובד זכאי לתשלום עבור כל הזכויות שצבר במשך זמן עבודתו כלומר, תשלום משכורת אחרונה, פדיון ימי הבראה וימי חופשה שלא ניצל, הפרשות לפנסיה ופיצויים המטרה היא לערוך סיכום והתחשבנות סופית על מנת שלא תהיינה אי הבנות לפני העזיבה.

התפטרתם ללא סיבה מוצדקת? לא תקבלו דמי אבטלה באופן מיידי

חשוב לקחת בחשבון שגם אם השלמתם וותק של שנה במקום העבודה,
אך התפטרתם בעקבות סיבה לא מוצדקת לפי החוק – לא תהיו זכאים לקבל דמי אבטלה מהיום הראשון,
אלא תתבקשו להמתין 90 יום מיום הפסקת העבודה.
מנגד, אם ברשותכם סיבה מוצדקת להתפטרות, מצב בריאותי לקוי
או הרעת תנאים מוחשית – תהיו זכאים לדמי אבטלה מהיום הראשון.
לחצו כאן לקריאת מידע נוסף בנושא התפטרות, זכויות עובדים ודיני עבודה.

שאלות ותשובות בנושא התפטרות

תהליך התפטרות תקין כולל מכתב התפטרות למעסיק והודעה מוקדמת לפני עזיבה.
ייתכן שכן, בהנחה שהמעסיק אכן הפריש לכם סכומים לקרן הפנסיה שאמורים לשמש כפיצויי פיטורים.
כן, יש להודיע מראש למעסיק על הרצון להתפטר, למסור לו מכתב התפטרות על פי חוק ולתת ימי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק שנצבר במקום העבודה אחרת הוא יכול לתבוע את העובד בגין הנזק שנגרם למקום בגלל היעדרות העובד.
לאחר התפטרות, עלייך לוודא שקיבלת את כל הסכומים המגיעים לך עפ"י חוק כגון: משכורת אחרונה הכוללת תשלום עבור הודעה מוקדמת, תשלום עבור דמי הבראה וימי חופשה במידה ויש וכמובן פיצויים במידה וישנה זכאות, את המסמכים הרלוונטיים טרם העזיבה את מקום העבודה כגון: מכתב שחרור כספים לחברת הביטוח הפנסיונית, טופס 161 וטופס 106 ולאחר מכן לברר את הזכאות לדמי אבטלה ולהירשם דרך אתר התעסוקה.
כיוון שאינך עורך דין או חשב שכר, לא תוכל/י לעלות על הפרשים בתלושי השכר שלך, ולא תוכל/י לדעת אף פעם אם קיבלת תשלום מלא עבור זכויותייך. לכן, פנייה לזכות לעובד תוכל לספק לך את התשובה הראויה אם ישנם תשלומים נוספים המגיעים לך בגין זכויות שלא מומשו.
על מנת לחשב מה מגיע לעובד עבור כל השנים שעבד בגין ימי חופשה, ימי הבראה, שעות נוספות, ביטוח פנסיוני, תשלום הודעה מוקדמת ופיצויים, מומלץ לפנות לצוות המקצועי של זכות לעובד המורכב מעורך דין לדיני עבודה, חשבי שכר ורואה חשבון שיידעו לחשב במדוייק כמה כסף הוחסר מכם, לרבות אם חל עליכם הסכם קיבוצי או צו הרחבה.

מאמרים בנושא התפטרות

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!