fbpx

כל מה שצריכים לדעת לגבי הפסקות בעבודה

כל עובד בכל עבודה זכאי לקבלת הפסקות בעבודה.
מדובר בזכות שמטרתה להבטיח לעובדים תנאי עבודה בסיסיים
ונחשבת לחלק מחקיקת מגן.
פה תוכלו לקרוא את כל הפרטים החשובים שתצטרכו לדעת לגבי הפסקות בעבודה.

מה זה אומר הפסקות בעבודה?

מדובר על מצב בו העובדים מפסיקים את עבודתם לצורך מנוחה וסעודה –
מדובר על אחת מהזכויות הבסיסיות ביותר עבור העובדים.
עובדים זכאים לקבלת הפסקות מעבודה בהתאם לאורך יום העבודה
שלהם ואורך שבוע העבודה, וכן בהתאם לסוג העבודה שלהם.

זאת ועוד, המעסיקים צריכים לתת הפסקה לעובדים ולא יכולים למנוע זאת מהם.
מצד שני, גם העובד לא יכול לוותר על הפסקה,
גם אם הוא מבקש זאת מסיבות שונות.

יצוין כי אפשר לקבוע את שעות ההפסקה וכך לעובדים, תהיה אפשרות לצאת להפסקה,
במסגרת העבודה שלהם למטרות שונות.
זאת ועוד, המעסיק רשאי להגדיל את כמות ההפסקות בעבודה
ואת אורכן בהתאם לשיקול הדעת שלו.

מה קובע החוק לגבי הפסקות בעבודה?

נושא הפסקות בעבודה מוסדר בחוק אשר נחקק בשנת 1951,
במטרה לקבוע את תנאי העסקה של עובדים במשק בישראל ולפעול לרווחתם.
לפי החוק, כל עובד זכאי לקבל הפסקות במקום העבודה שלו.
כאשר מדובר על עבודת כפיים, העובדים זכאים להפסקה בת 45 דקות,
ביום עבודה של למעלה מ-6 שעות.

לעומת זאת, כאשר אין מדובר בעבודת כפיים,
העובדים זכאים להפסקה במידה והם מועסקים למעלה מ-8 שעות ביום.
מה שעומד מאחורי החוק הוא להעניק לעובדים הגנה,
מבחינת העסקה רציפה ומתמשכת העשויה להכביד עליהם, הן מבחינה פיזית והן מבחינה נפשית.

כל מה שצריכים לדעת לגבי הפסקות בעבודה

מה כולל החוק לגבי הפסקות בעבודה?

בין הסעיפים של החוק יש הוראות לגבי ימי מנוחה שבועית, בהתאם לדת של העובדים
וחובת תשלום עבור שעות נוספות יתרה מזאת, החוק מסדיר גם פרקי זמן מוגדרים לנטילת ההפסקות,
וזמני מנוחה תוך פירוט של מקרים חריגים.

נציין כי סעיף 20 לחוק קובע כי כאשר מדובר בעובדים המועסקים בעבודת כפיים,
הם זכאים להפסקה של שלושת רבעי שעה ומטרת ההפסקה היא לאפשר להם לאכול ולנוח.

יתרה מכך, במהלך ההפסקה העובדים יכולים לצאת ממקום העבודה שלהם,
אלא אם כן מדובר בנוכחות למטרת שטיפה או תפעול ציוד.

קביעת מועד ההפסקה במהלך יום העבודה

לפי החוק, יש לעובדים זכות מהותית לקבלת הפסקה במסגרת שעות העבודה שלהם,
אך החוק אינו מגדיר את זמן נטילת ההפסקה.

מימוש הזכות וביצועה

למעשה, מימוש הזכות לצאת להפסקה מופקד על המעסיק,
במסגרת הסמכות הניהולית שלו ומתוקף זכותו לנהל את העסק שלו כפי שהוא רואה לנכון.
במסגרת קביעת זמני ההפסקה, על המעביד לפעול בתום לב תוך הפעלת שיקול דעת,
ולדעת לאזן בין האילוצים של מקום העבודה לצרכים של העובדים.

מה לגבי שעות נוספות?

עם זאת, ישנם מקומות עבודה שונים המאפשרים לעובדים,
אשר עובדים 10 או 11 שעות נוספות, לצאת להפסקה נוספת במידה וזה מקובל או בהתאם לחוזה.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!