fbpx

מתי זה נחשב הלנת שכר במקום העבודה?

הלנת שכר הוא מצב שבו עובד לא קיבל את שכרו עד לתאריך ה-9 לחודש
שלאחר מועד תשלום השכר הקבוע בחוק.
עפ"י חוק, העובד אמור לקבל את השכר עד לסוף החודש בו עבד כלומר עד ה-1 לחודש.

כל יום לאחר ה-9 בחודש שבו המשכורת לא הועברה לעובד נחשב למצב
שבו המעסיק מלין את שכר העובד הכוונה מעכב את תשלום המשכורת של העובד.

עפ"י חוק מועד תשלום השכר, המעסיק מחוייב לשלם לעובד חודשי עד סוף החודש המדובר בו משולמת
המשכורת, אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה של העובד.
במידה ומדובר בעובד יומי או שעתי, המעסיק מחוייב לשלם את המשכורת בסוף חצי החודש המדובר
בו משולמת המשכורת אלא אם נקבע אחרת בהסכם העבודה של העובד.

מה זה אומר פיצויי הלנת שכר?

עפ"י חוק הלנת שכר, במידה ועובד לא קיבל את שכרו עד לתאריך ה-9 לחודש
לאחר חודש העבודה המדובר, העובד זכאי לפיצויים בגין הלנה בשכר,
המעסיק שמעכב את שכרו של העובד מעל ל-9 ימים מתום חודש העבודה
שבגינו משולם השכר נחשב למלין שכר.

אם ה-9 בחודש יוצא ביום חג או בשבת, מחובתו של המעסיק לדאוג שהתשלום יעבור לפני ה-9 לחודש,
במקרה של הלנת שכר, לעובד יש אפשרות להגיש תלונה נגד המעסיק
ליחידת האכיפה הרלוונטית לחוקי העבודה,
בנוסף, יש לו אפשרות להגיש תביעה בבית הדין האזורי לעבודה בגין פיצויי הלנת שכר.

מתי זה נחשב הלנת שכר במקום העבודה?
מתי זה נחשב הלנת שכר במקום העבודה?

איך ניתן להגיש תביעה לבית הדין בגין הלנת שכר?

במידה והשכר המולן שולם לעובד, ניתן להגיש תביעה תוך 60 יום לבית הדין לעבודה,
וניתן לבקש אורכה של 30 יום.
במקרים שהשכר לא שולם לעובד כלל, ניתן להגיש תביעה תוך שנה.
תביעה של שכר העבודה ניתן להגיש תוך 7 שנים בלבד.

מתי הלנת שכר נחשבת לעבירה פלילית?

במקרים שהעובד משתכר במשכורת מינימום אז הלנת השכר נחשבת לעבירה פלילית.

חישוב פיצויי הלנת שכר לעובד

כאשר מבצעים חישוב פיצוי הלנת שכר לעובד מתייחסים לשכר הברוטו כולל שעות נוספות
וימי חג אבל לא כולל הוצאות נלוות כגון החזרי נסיעות,
דמי הבראה ושאר ההוצאות הנלוות.
במידה והמעסיק יוכיח שהניכויים שניכה לעובד בוצעו בזמן,
אז החישוב יתבצע לפי שכר הנטו ולא הברוטו.

לעיתים, בית הדין רשאי אף הוא לקבוע שחישוב הלנת השכר תתייחס לשכר נטו.
בנוסף, הוא רשאי לקבוע פיצויי הלנת שכר מוגדלים כאשר מדובר בשכר מינימום.

לעובד שהלינו את שכרו מגיע פיצוי של 5% מהשכר המעוכב – בשבוע הראשון לעיכוב בתשלום השכר,
לאחר השבוע הראשון, מגיע לו פיצוי של 10% עבור כל שבוע נוסף או חלק ממנו,

או הפרשי הצמדה לתקופת ההלנה לפי שיעור עליית המדד בתוספת 20% על הסכום,
או הפרשי הצמדה לתקופת ההלנה לפי שיעור עליית המדד בתוספת 20%
על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה – לפי הגבוה מביניהם.

הלנת תשלומים לקרן הפנסיה או לקרן ההשתלמות

הלנה בשכר נחשבת במידה והתשלומים לא הועברו לחברת הביטוח,
לקרן הפנסיה או קרן ההשתלמות בזמן,
הכוונה תוך 21 יום מהיום שנחשב להלנת שכר.

לחברה המבטחת יש אפשרות לתבוע אף היא את המעסיק על
העיכוב בהעברת הכספים לקרן הפנסיה או קופת הגמל,
בגין עיכוב בהעברה של הפקדות שלא בוצעו בזמן
ולדרוש תשלום ריבית על האיחור מהמעסיק.

העיכוב בביצוע התשלומים לביטוח הפנסיוני נחשב לעבירה פלילית.
הקנס שניתן להטיל על המעסיק בגין הלנה בשכר יכול להגיע לסכום של 35,380 ₪.

הלנת פיצויי פיטורים

הלנה של פיצויי פיטורים מתרחשת במידה ועובד התפטר או פוטר ומגיעים לו פיצויי פיטורים
שלא שולמו בזמן, הכוונה תוך 15 יום מהמועד לתשלום,
אז מדובר במקרה של הלנת פיצויי פיטורים והעובד עשוי להיות זכאי לפיצויים בגין כך,
שיעור גובה הפיצויים עלול להגיע ל-20% מסכום פיצויי הפיטורים עבור כל חודש של עיכוב
בתשלום הפיצויים וישנם גם הפרשי הצמדה.

במידה והמעסיק דאג להעביר לעובד טופס 161 ושילם לעובד את הפיצויים תוך זמן סביר,
הוא ככל הנראה לא יצטרך לשלם פיצויי הלנה לעובד גם אם איחר בתשלום
מעבר ל-15 יום ממועד התשלום.

לסיכום, במידה ואתם חוששים שהלינו את שכרכם, אתם מוזמנים לפנות אלינו
לביצוע בדיקה של תלושי השכר שתקבע במדויק מה גובה הפיצויים המגיע לכם,
כולל ריביות והפרשי הצמדה,
וכך תוכלו לדרוש את הפיצויים המגיעים לכם לפי חוק לפני הגשת תביעה נגד המעסיק.

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!