fbpx

דמי הבראה

תשלום דמי הבראה זה תשלום שמרבית העובדים צפויים לקבל תשלום בתלוש השכר,
אך רבים אינם יודעים כיצד מחשבים את התוספת לשכר והאם הם בכלל זכאים לקבלה.
במידה ואתם לא יודעים בדיוק מה מגיע לכם,
הרי כאן המומחים שלנו נכנסים לתמונה על מנת לסייע לכם להבין את התמונה הכללית – כל הפרטים במאמר הבא.

מהם דמי הבראה?

דמי הבראה הינם תשלום המועבר לעובד מכוחו של צו הרחבה או הסכם קיבוצי,
ובהתאם לכללים הנקבעים בהם לקביעת הזכאות כמו וותק, היקף משרה ובעבר גם שהות בבית הבראה או נופש.
כיום התשלום מועבר לעובד במנותק מייעודו המקורי והזכאים לדמי הבראה אינם נדרשים לנפוש בפועל על מנת לקבל את הזכאות.

הזכאות לדמי הבראה – נקבעה בצו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה שפורסם ברשומות ביום 05 לאוקטובר 2014

מדובר בתשלום מטעם המעסיק המגיע לעובדים בכל ימות השנה, בגין הוצאות הבראה ונופש עובדים.
דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק שעובדים צברו במקום העבודה שלהם, ובהתאם להיקף המשרה שלהם.
הם משולמים מהרגע בו העובדים השלימו לפחות שנה במקום העבודה ואי אפשר לוותר עליהם.

שימו לב, במידה וטרם השלמתם שנת עבודה אחת, הרי המעסיק אינו מחויב לשלם לכם בגין ימי הבראה,
אך בשנה השנייה לעבודתכם תקבלו תשלום גם עבור החלק היחסי של שנת העבודה הראשונה.

מה כולל תשלום בגין ימי הבראה?

את התשלום לעובד ניתן לשלם במספר דרכים:
1. תשלום אחת לשנה.
2. תשלומים חודשיים על חשבון ההבראה.
3. מימון נופש במקום תשלום בגין ימי הבראה.

האם תשלום דמי הבראה מחוייב במס?

שימו לב, כאשר מדובר בתשלום מהמעסיק, הרי הוא מחוייב במס.
תשלום ימי ההבראה נחשב בתור הכנסה בגין עבודה, ולכן הם חייבים בתשלום מס הכנסה.
תשלום דמי ההבראה משולמים כתוספת לאחת המשכורות של חודשי הקיץ,
כלומר יוני- ספטמבר, אך יש אפשרות להוסיף את התשלום למשכורת של חודש אחר במהלך השנה,
זאת בהתאם למקום העבודה.

יש אפשרות לשלם את דמי ההבראה בתשלום חודשי, מדובר על תשלום גלובלי הכולל את ימי ההבראה.
על מנת לשלם זאת באופן הזה, על המעסיק לקבוע זאת במפורש בחוזה העסקה,
וגם לכתוב שורה מיוחדת לתשלום זה בתלוש השכר – המשמעות היא להפריד את דמי ההבראה משאר הרכיבים של השכר.

דמי הבראה

חישוב ימי הבראה – מה חשוב לדעת?

מה לגבי החישוב? התשובה מתחלקת בהתאם למגזר בו אתם עובדים.
כך למשל, במגזר הפרטי התשלום מתבצע על בסיס 418 ₪ ליום בשנת 2023, ואילו לעובדים במגזר הציבורי התשלום מתבצע על בסיס 471.40 ₪ ליום.
נציין כי גובה התשלומים מתבצע בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן.

זאת ועוד, נציין כי עובדי שמירה ואבטחה, עובדי ניקיון ומלצרים זכאים לקבלת תנאים מיוחדים
וכך גם עובדים בענף המלונאות.

כיצד מתבצע חישוב דמי ההבראה?
על מנת לבצע את החישוב, יש להכפיל את מספר ימי ההבראה להם אתם זכאים בהתאם לוותק שלכם,
בתעריף ליום הבראה ואחוז המשרה.

הוותק הנדרש במקום העבודה מספר ימי ההבראה בשנה
מהשנה הראשונה ועד השנה השניה לעבודה 5 ימי הבראה
מהשנה השניה ועד השנה השלישית לעבודה 6 ימי הבראה
מהשנה הרביעית ועד השנה העשירית לעבודה 7 ימי הבראה
מהשנה האחת עשרה ועד השנה החמש עשרה לעבודה 8 ימי הבראה
מהשנה השש עשרה ועד השנה התשע עשרה לעבודה 9 ימי הבראה
מהשנה העשרים ואילך לעבודה 10ימי הבראה

מה קורה במקרה של פיטורין?

באשר לפיטורין, עובד שזכאי לקבלת תשלום בגין הבראה,
וסיים את העסקתו טרם מועד התשלום,
זכאי לקבלת התשלום במשכורת האחרונה שלו ועל המעסיק לדאוג שהוא יקבל אותו בזמן

מאמרים נוספים שכדאי לך לקרוא
התעמרות בעבודה

התעמרות בעבודה

ישנן סיבות שונות לכך שעובד מרגיש לא בנוח בלשהות במקום העבודה או להמשיך לעבוד במקום העבודה, אחת הסיבות העיקריות היא יחס לא הולם מצד המעסיק

קרא עוד »

בדיקת תלושי שכר ומימוש זכויות בעבודה
פנה לצוות המומחים שלנו – ייעוץ ראשוני חינם!